fundusze
program regionalny

Komercjalizacja wyników badań

Z przyjemnością informujemy, że nasza otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu pt.: „Komercjalizacja wyników badań” wspartego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, 3 Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – Typ Projektu A , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury produkcyjno-testującej, nowo zaprojektowanych produktów.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań zaimplementowanych w nowych produktach. Pozyskane środki produkcji zapewnią najwyższą jakość naszych produktów i  jeszcze większym stopniu przyczynią się do spełnienia oczekiwań naszych Klientów.

Rozwój firmy AWEX poprzez dywersyfikację produkcji

Z początkiem nowego roku z  przyjemnością informujemy, że nasze przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie projektu ,,Rozwój firmy AWEX poprzez dywersyfikację produkcji” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A: „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację produkcji. W wyniku realizacji projektu rozszerzeniu ulegnie również zakres oferowanych usług serwisowych i szkoleniowych. Zostanie wprowadzona konkurencyjna oferta produktowa, którą stanowić będą innowacyjne i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia. Produkty objęte będą profesjonalną obsługą serwisową.

Dzięki projektowi zostanie wzmocnione wyposażenie Firmy w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie potrzebne do realizacji tego projektu, co wpłynie na wzrost innowacyjności całego przedsiębiorstwa. Dokonane zostaną inwestycje w kapitał ludzki. Linia nowych produktów stanowić będzie jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych w branży na skalę krajową i europejską.

.

program regionalny

Wdrożenie systemu grupowego oświetlenia awaryjnego

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie projektu ,,Wdrożenie systemu grupowego oświetlenia awaryjnego FZLV przez firmę AWEX” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych, Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozwój firmy, w tym podniesienie jej konkurencyjności poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych i organizacyjnych. Inwestycja pozwoli na wdrożenie rozwiązań technologicznych sprzyjających poprawie środowiska naturalnego. Dokonane zostaną inwestycje w kapitał ludzki, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników. Unowocześnione zostanie również wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.  Zainstalowanie nowych urządzeń  uniezależni firmę od zewnętrznych dostawców, umożliwiając jednocześnie naszej komórce rozwojowej projektowanie nowych urządzeń pod własną bazę produkcyjną. Zmiana organizacji pracy poprawi ekonomikę funkcjonowania firmy, a nowa hala produkcyjna pozwoli na obsługę wszystkich zamówień.

Zostanie wprowadzona konkurencyjna oferta produktowa, którą stanowić będą innowacyjne i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia. Produkty wzbogacone zostaną o kompleksową usługę serwisową.

Wsparcie uzyskane na realizację projektu przyczyni się do zwiększenia tempa rozwoju przedsiębiorstwa poprzez jego rozbudowę, zasadnicze zmiany procesu produkcyjnego, oraz dywersyfikację produkcji.

program regionalny

Inwestycje w rozwój firmy Awex

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie projektu ,,Inwestycje w rozwój firmy Awex” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozwój firmy, w tym podniesienie jej konkurencyjności poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych i organizacyjnych. Inwestycja pozwoli na wdrożenie rozwiązań technologicznych sprzyjających poprawie środowiska naturalnego. Dokonane zostaną inwestycje w kapitał ludzki, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników. Unowocześnione zostanie również wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.  Zainstalowanie nowych urządzeń  uniezależni firmę od zewnętrznych dostawców, umożliwiając jednocześnie naszej komórce rozwojowej projektowanie nowych urządzeń pod własną bazę produkcyjną. Zmiana organizacji pracy poprawi ekonomikę funkcjonowania firmy, a nowa hala produkcyjna pozwoli na obsługę wszystkich zamówień.

Zostanie wprowadzona konkurencyjna oferta produktowa, którą stanowić będą innowacyjne i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia. Produkty wzbogacone zostaną o kompleksową usługę serwisową.

Wsparcie uzyskane na realizację projektu przyczyni się do zwiększenia tempa rozwoju przedsiębiorstwa poprzez jego rozbudowę, zasadnicze zmiany procesu produkcyjnego, oraz dywersyfikację produkcji.

program regionalny

Wsparcie projektów celowych

Firma Awex otrzymała dotację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
lata 2007-2013, Działanie 1.4 ,,Wsparcie projektów celowych” oraz Działanie 4.1 ,,Wsparcie wdrożeń  wyników prac B+R”.  W ramach projektu “Badania drogą rozwoju”  otrzymano wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.  Realizacja projektu obejmowała opracowanie nowych projektów i prototypów urządzeń oświetlenia awaryjnego, natomiast etap inwestycyjny to budowa nowej hali produkcyjnej i pracowni projektowej w siedzibie firmy
w Masłomiącej. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu na projekt powstały innowacyjne, służące bezpieczeństwu powszechnemu urządzenia,  utworzono nowe miejsca pracy, a firma pozyskała najnowocześniejsze środki produkcji.

program regionalny