Rubic mini UNA

RUBIC MINI UNA

System RUBIC MINI UNA jest nowoczesnym kompaktowym rozwiązaniem przeznaczonym do monitorowania opraw awaryjnych o unikatowych adresach w obiektach o małej wielkości. System ma możliwość kontrolowania pracy do 500 opraw LED awaryjnych, wyposażonych w źródła zasilania typu RU.

Podstawowym atutem centralki są jej małe gabaryty oraz możliwość
bezpośredniego montażu na szynie TH–35 (DIN–3). System został
maksymalnie uproszczony, pozostawiając jednak najważniejsze funkcje
z punktu widzenia użytkownika. Każda centralka wyposażona jest w wejścia magistrali komunikacyjnej RS485, gniazdo RJ45, cztery diody sygnalizacyjne informujące o statusie systemu, trzy przyciski funkcyjne, które można zaprogramować z poziomu urządzenia, a także reset oraz service pin służący do nadawania indywidualnego adresu IP. Dodatkowo centralka posiada dwa wejścia bezpotencjałowe oraz dwa wyjścia napięciowe tzw. otwarty kolektor. Komunikacja z oprawami awaryjnymi typu RU odbywa się za pomocą magistrali komunikacyjnej prowadzonej w standardzie RS485. Długość pojedynczej magistrali w topologii liniowej wynosi 1200m. Komunikacja z oprawami odbywa się w sposób ciągły.

Najważniejsze parametry:
• monitorowanie do 500 opraw awaryjnych
• maksymalna długość pojedynczej magistrali 1200m
• diody sygnalizujące stan systemu
• montaż – szyna TH35 (DIN-3)
• trzy dowolnie programowalne przyciski
• dwa wejścia bezpotencjałowe (pętle prądowe)
• dwa wyjścia napięciowe (do sterowania zewnętrznymi przekaźnikami)
• pamięć wewnętrzna przechowująca raporty systemu awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN 50172
• możliwość zmiany trybu pracy oprawy LED z poziomu centrali (SE/SA)
• możliwość indywidualnego testowania oprawy lub grupy opraw
• wewnętrzny akumulator podtrzymujący zasilanie centrali
• złącze RJ45 do bezpośredniej komunikacji z dowolnym komputerem
poprzez sieć Ethernet
• indywidualny programowany adres IP
• podgląd stanu systemu poprzez dowolną przeglądarkę internetową
• ciągła komunikacja z oprawami w systemie
• zarządzanie i wizualizacja systemu za pomocą dedykowanego
oprogramowania SmartVISIO

Ze względów bezpieczeństwa użytkowania centralka komunikuje się z oprawami w sposób ciągły oraz posiada wewnętrzne źródło zasilania. Wszystkie systemy produkcji AWEX są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.

ELEMENTY SYSTEMU

Moduły Rubic

MODUŁ ADRESOWY

Cechy charakterystyczne:
• współpraca ze źródłem światła LED
• przełączanie w tryb awaryjny
• kompatybilne akumulatory Ni-Cd, Ni-MH lub LiFePO4
• sygnalizacja ładowania akumulatora
• sygnalizacja stanu oprawy
• sygnalizacja stanu komunikacji z Centralą RUBIC UNA

SMARTVISIO - zdjecie

APLIKACJA SMART VISIO

Cechy charakterystyczne:
• kontrola stanu systemu
• programowanie systemu
• odczyt i wydruk dziennika zdarzeń
• wywołanie funkcji testu
• możliwość wczytania planów