RUBIC UNA WIRELESS - zdjęcie

RUBIC UNA WIRELESS

System RUBIC UNA Wireless jest to bezprzewodowa najbardziej zaawansowana wersja systemu monitorowania niezależnych opraw oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Dedykowany jest do obiektów średniej lub dużej wielkości. Każda centralka ma możliwość kontroli do 4000 opraw przy użyciu modułów podrzędnych MPU250 – Power. Moduły podrzędne komunikują się z centralką RUBIC UNA poprzez sieć LAN. Komunikacja między oprawami a centralką odbywa się bezprzewodowo. Zastosowanie sieci typu Mesh oraz innowacyjnych algorytmów przesyłania danych pozwoliło na uzyskanie zasięgu do 300m w przestrzeni otwartej. System pracuje w paśmie ISM 868 MHz które pozwala na pokonanie przeszkód takich jak betonowy sufit czy ściany. Zastosowane pasmo pozwala na czterokrotne zwieszenie zasięgu w porównaniu z urządzeniami pracującymi w paśmie 2,4GHz np. standardowe punkty dostępowe Wi-Fi.

Centrala Rubic UNA RW ma wbudowany dodatkowy moduł podrzędny z anteną do komunikacji z oprawami bezprzewodowymi. Każda oprawa oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, aby komunikować się bezprzewodowo musi mieć wbudowaną antenę. Antena jest umieszczona w oprawie w sposób, który niweluje ryzyko dodatkowych zakłóceń powstałych w trakcie pracy elektroniki.

RUBIC UNA Wireless posiada panel dotykowy oraz grafi czne, intuicyjne menu, co sprawia, że w łatwy sposób można skonfi gurować system bez użycia aplikacji SmartVISIO. Każdy moduł adresowy RW posiada własny, indywidualny numer/adres.

Adresy nadawane są na etapie produkcji, a zatem niewymagane jest, podczas instalacji oraz prac konserwacyjnych, dodatkowe urządzenie w postaci programatora adresu.

Cechy charakterystyczne:
• centrala z panelem dotykowym
• unikalne adresy opraw
• moduły adresowane na etapie produkcji
• niewymagany programator adresu
• intuicyjne graficzne menu
• komunikacja w paśmie ISM 868MHz
• zasięg do 300m w przestrzeni otwartej
• możliwość zastosowania wzmacniacza sygnału
• 4 bezpotencjałowe wejścia i wyjścia wbudowane w centralę
• możliwość zdalnej kontroli poprzez Ethernet i stronę www
• monitorowanie centrali do 250 opraw
• możliwość rozszerzenia do 4000 opraw poprzez zastosowanie modułów podrzędnych
• możliwość podłączenia opraw Wireless oraz opraw z komunikacją kablową
• sygnalizacja stanu systemu ikonami na ekranie centrali
• możliwość podłączenia ledowych źródeł światła
• wewnętrzny akumulator zapewniający ciągłą pracę centrali
• automatyczne wykonywanie testów
• rejestrowanie wyników testów w dzienniku zdarzeń
• możliwość podziału opraw na grupy z dowolnie konfi gurowanym czasem testowania
• tryb pracy sieciowej dla wybranych opraw/grup
• zarządzanie i wizualizacja systemu za pomocą dedykowanego oprogramowania SmartVISIO
• system BACnet, umożliwiający kompatybilność RUBIC UNA z systemem BMS

ELEMENTY SYSTEMU

MPW250_power-zdjęcie

MODUŁ MPW250 – POWER
Cechy charakterystyczne:
• montaż modułu podrzędnego na szynie DIN-3 (TH35)
• monitorowanie do 250 opraw
• podłączenie do Etherent – komunikacja po sieci LAN
• przycisk “Service pin” i Reset
• możliwość samodzielnego nastawienia adresu IP
• wbudowany zasilacz bezprzerwowy
• dioda sygnalizująca ładowanie wbudowanego akumulatora

MA_Wireless - zdjęcie

MODUŁ ADRESOWY WIRELESS
Cechy charakterystyczne:
• współpraca ze źródłem światła LED
• przełączanie w tryb awaryjny
• kompatybilny z akumulatorami Ni-Cd lub LiFePO4
• sygnalizacja ładowania akumulatora
• sygnalizacja stanu oprawy
• kompatybilność z wybranymi oprawami Wireless
• sygnalizacja stanu komunikacji z Centralą RUBIC

SMARTVISIO - zdjecie

APLIKACJA SMART VISIO
Cechy charakterystyczne:
• kontrola stanu systemu
• programowanie systemu
• odczyt i wydruk dziennika zdarzeń
• wywołanie funkcji testu
• możliwość wczytania planów