RUBIC UNA - zdjęcie

RUBIC UNA

System RUBIC UNA jest to najnowsza i najbardziej zaawansowana
wersja systemu monitorowania niezależnych opraw oświetlenia
awaryjnego oraz ewakuacyjnego za pomocą przewodów komunikacyjnych. Dedykowany jest do obiektów średniej
lub dużej wielkości. Każda centralka posiada możliwość kontroli do 4000 opraw przy użyciu modułów podrzędnych MPU250 – Power. Moduły podrzędne komunikują się z centralką RUBIC UNA poprzez sieć LAN. Z uwagi na wykorzystanie połączenia za pośrednictwem sieć LAN istnieje możliwość komunikacji pomiędzy modułami podrzędnymi.

RUBIC UNA posiada panel dotykowy oraz graficzne, intuicyjne menu,
co sprawia że w łatwy i prosty sposób można skonfigurować system bez
użycia aplikacji SmartVISIO.

Z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne wyeliminowano
znaczenie polaryzacji podczas podłączania magistrali komunikacyjnej do:
• centralki RUBIC UNA
• modułów podrzędnych MPU250 – Power
• modułów adresowych RU
Każdy moduł adresowy RU posiada własny, indywidualny numer/
adres. Adresy nadawane są na etapie produkcji, a zatem niewymagane
jest, podczas instalacji oraz prac konserwacyjnych, dodatkowe urządzenie w postaci programatora adresu.

Charakterystyka centralki RUBIC UNA:
• centrala z panelem dotykowym
• unikalne adresy opraw
• moduły adresowane na etapie produkcji
• niewymagany programator adresu
• intuicyjne graficzne menu
• dowolna polaryzacja przewodów komunikacyjnych
• 4 bezpotencjałowe wejścia i wyjścia wbudowane w centralę
• możliwość zdalnej kontroli poprzez Ethernet i stronę www
• monitorowanie centrali do 750 opraw – 3 magistrale logiczne 01, 02 i 03 (każdy po 2 kanały fizyczne)
• możliwość rozszerzenia do 4000 opraw poprzez zastosowanie modułów
podrzędnych
• sygnalizacja stanu systemu ikonami na ekranie centrali
• możliwość podłączenia zarówno fluorescencyjnych, jak i ledowych
źródeł światła
• wewnętrzny akumulator zapewniający ciągłą pracę centrali
• automatyczne wykonywanie testów
• rejestrowanie wyników testów w dzienniku zdarzeń
• możliwość podziału opraw na grupy z dowolnie konfigurowanym
czasem testowania
• tryb pracy nocnej dla wybranych opraw/grup
• zarządzanie i wizualizacja systemu za pomocą dedykowanego
oprogramowania SmartVISIO
• system BACnet, umożliwiający kompatybilność RUBIC UNA z systemem BMS

Elementy systemu

MPU250_power - zdjęcie

MODUŁ MPU250 – Power
Cechy charakterystyczne:
• montaż modułu podrzędnego na szynie DIN-3 (TH35)
• monitorowanie do 250 opraw
• podłączenie do Ethernet – komunikacja po sieci LAN
• przycisk “Service pin” i Reset
• możliwość samodzielnego nastawienia adresu IP
• wbudowany zasilacz bezprzerwowy
• dioda sygnalizująca ładowanie wbudowanego akumulatora

Moduły_adresowe - zdjęcie

MODUŁ ADRESOWY
Cechy charakterystyczne:
• współpraca ze źródłem światła LED i fluorescencyjnym
• przełączanie w tryb awaryjny
• kompatybilne akumulatory Ni-Cd, Ni-MH lub LiFePO4
• sygnalizacja ładowania akumulatora
• sygnalizacja stanu oprawy
• sygnalizacja stanu komunikacji z Centralą RUBIC UNA

SMARTVISIO - zdjecie

APLIKACJA SMART VISIO
Cechy charakterystyczne:
• kontrola stanu systemu
• programowanie systemu
• odczyt i wydruk dziennika zdarzeń
• wywołanie funkcji testu
• możliwość wczytania planów