Rubic-system-zdjęcie

RUBIC UNA

System RUBIC UNA jest to najnowsza i najbardziej zaawansowana wersja systemu monitorowania niezależnych opraw oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego za pomocą przewodów komunikacyjnych. Dedykowany jest do obiektów średniej lub dużej wielkości. Każda centralka ma możliwość kontroli do czterech tysięcy opraw przy użyciu modułów podrzędnych MPU250 – Power. Moduły podrzędne komunikują się z centralką RUBIC UNA poprzez sieć LAN. Z uwagi na wykorzystanie połączenia za pośrednictwem sieć LAN istnieje możliwość komunikacji pomiędzy modułami podrzędnymi.

RUBIC UNA posiada panel dotykowy oraz graficzne, intuicyjne menu, co sprawia, że w łatwy i prosty sposób można skonfigurować system bez użycia aplikacji SmartVISIO.

Z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne wyeliminowano znaczenie polaryzacji podczas podłączania magistrali komunikacyjnej do:
• centralki RUBIC UNA
• modułów podrzędnych MPU250 – Power
• modułów adresowych RU

Centrala RUBIC UNA po wgraniu odpowiedniej licencji posiada możliwość obsługi oświetlenia dynamiczne, które jest innowacyjnym systemem sterującym drogą ewakuacyjną w zależności od sytuacji obecnej na obiekcie. Dzięki połączeniu z systemami sygnalizacji pożarowej, oznakowanie pozwala na szybkie wyznaczenie i rozpoznanie bezpiecznej drogi ewakuacyjnej. Dynamicznie zmieniające się warunki takie jak dym lub ogień wymagają systemu umożliwiającego szybką i dynamiczną zmianę najbezpieczniejszej drogi ewakuacyjnej.

 

Charakterystyka centralki RUBIC UNA:
• panel dotykowy
• unikalne adresy
• moduły adresowane na etapie produkcji
• niewymagany programator adresu
• intuicyjne graficzne menu
• dowolna polaryzacja przewodów komunikacyjnych
• 4 bezpotencjałowe wejścia
• 4 bezpotencjałowe wyjścia
• możliwość zdalnej kontroli poprzez Ethernet i dowolną przeglądarkę internetową
• monitorowanie centrali do 750 opraw – 3 magistrale logiczne 01, 02 i 03 (każdy po 2 kanały fizyczne)
• możliwość rozszerzenia do 4000 opraw poprzez zastosowanie modułów podrzędnych
• sygnalizacja stanu systemu
• możliwość podłączenia z ledowych źródeł światła
• możliwość zmiany trybu pracy oprawy LED z poziomu centrali (SE/SA)
• wewnętrzny akumulator
• automatyczne wykonywanie testów
• rejestrowanie wyników testów w dzienniku zdarzeń
• możliwość podziału opraw na grupy z dowolnie konfigurowanym czasem testowania
• tryb pracy nocnej (dozorowanej) dla wybranych opraw/grup
• zarządzanie i wizualizacja systemu za pomocą dedykowanego oprogramowania SmartVISIO
• system BACnet, umożliwiający kompatybilność RUBIC UNA z systemem BMS

Topologia systemu

Każdy moduł adresowy RU ma własny, indywidualny numer/adres. Adresy nadawane są na etapie produkcji, a zatem niewymagane jest, podczas instalacji oraz prac konserwacyjnych, dodatkowe urządzenie w postaci programatora adresu.

Komunikacja z oprawami awaryjnymi typu RU odbywa się za pomocą magistrali prowadzonej w standardzie RS485. Długość pojedynczej magistrali w topologii liniowej wynosi 1200m. Komunikacja z oprawami odbywa się w sposób ciągły.

RYS 1

Topologia systemu dynamicznego

System DES współpracuje z systemem centralnej baterii CBS, dzięki takiemu rozwiązaniu oprawy dynamiczne zasilane są również w czasie awarii. Obwody zasilające oprawy dynamiczne powinny być prowadzone przewodem 3-żyłowym ognioodpornym. W przypadku opraw autonomicznych zasilanie w czasie awarii zapewnia wbudowany akumulator.

Komunikacja między oprawami dynamicznymi a panelem sterującym odbywa się za pośrednictwem 3-żyłowego przewodu komunikacyjnego. Panel DES przesyła informację o aktywnym scenariuszu do konkretnych opraw. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego kompletnego sprawdzenia poprawności działania zainstalowanych opraw. Rezultat testów rejestrowany jest w dzienniku zdarzeń zapisywanym w nieulotnej pamięci jednostki sterującej.

Schemat DES PL

Elementy systemu

mpu250-zdjecie en

MODUŁ MPU250 – Power
Cechy charakterystyczne:
• montaż modułu podrzędnego na szynie DIN-3 (TH35)
• monitorowanie do 250 opraw
• podłączenie do Ethernet – komunikacja po sieci LAN
• przycisk “Service pin” i Reset
• możliwość samodzielnego nastawienia adresu IP
• wbudowany zasilacz bezprzerwowy
• dioda sygnalizująca ładowanie wbudowanego akumulatora

Moduły Rubic

MODUŁ ADRESOWY
Cechy charakterystyczne:
• współpraca ze źródłem światła LED
• przełączanie w tryb awaryjny
• kompatybilne akumulatory Ni-Cd, Ni-MH lub LiFePO4
• sygnalizacja ładowania akumulatora
• sygnalizacja stanu oprawy
• sygnalizacja stanu komunikacji z Centralą RUBIC UNA

wkład_SOA_18_1_PL_Strona_014_Obraz_0003

MODUŁ WEJŚĆ BEZPOTENCJAŁOWYCH
Cechy charakterystyczne:
• przeznaczony do współpracy z panelem kontrolnym DES oraz oprawami DES
• komunikacja za pomocą protokołu RS485
• możliwość zastosowania do 10 modułów MWB na jednym obwodzie
• zasilany za pomocą dedykowanego zasilacza bezprzerwowego 8-32V DC, średni pobór prądu ok 10mA
• możliwość podłączenia do 12 sygnałów bezpotencjałowych
• możliwość skonfigurowania wejść z modułu nadrzędnego w kilku trybach: 1k; 4,7k; 22k; 47k; NC
• diody sygnalizacyjne wskazujące błędy, działania i komunikacji
• wyjście sterujące bezpotencjałowe (przekaźnik elektroniczny, obciążalność do 30V; 0,5A)
• montaż na szynie DIN (TH-35)
• kompaktowa obudowa

wkład_SOA_18_1_PL_Strona_017_Obraz_0003

BEZPRZERWOWY ZASILACZ
Cechy charakterystyczne:
• dedykowany do współpracy z modułem MWB
• zasilanie 230V AC
• wbudowany akumulator zapewniający bezprzerwową pracę
• możliwość zasilenia do 2 modułów MWB
• montaż na szynie DIN (TH-35)

BM DYN - zdjęcie

MODUŁ ADRESOWY DO OŚWIETLENIA DYNAMICZNEGO
Cechy charakterystyczne:
• dedykowany do współpracy z oprawami DES i panelem kontrolnym DES
• komunikacja za pomocą protokołu RS485
• możliwość wyświetlenia do 10 znaków
• diody sygnalizacyjne wskazujące błędy działania i komunikacji
• możliwość aktywacji jednego wybranego scenariusza za pomocą wejścia sterującego 230V
• automatyczna detekcja podłączonego źródła światła
• montaż w oprawie typu DES
• kompaktowa obudowa
• możliwość podłączenia do 255 modułów na jednej linii

SMARTVISIO - zdjecie

APLIKACJA SMART VISIO
Cechy charakterystyczne:
• kontrola stanu systemu
• programowanie systemu
• odczyt i wydruk dziennika zdarzeń
• wywołanie funkcji testu
• możliwość wczytania planów