RUBIC UNA - zdjęcie

RUBIC UNA

System RUBIC UNA jest to najnowsza i najbardziej zaawansowana wersja systemu monitorowania niezależnych opraw oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego za pomocą przewodów komunikacyjnych. Dedykowany jest do obiektów średniej lub dużej wielkości. Każda centralka ma możliwość kontroli do czterech tysięcy opraw przy użyciu modułów podrzędnych MPU250 – Power. Moduły podrzędne komunikują się z centralką RUBIC UNA poprzez sieć LAN. Z uwagi na wykorzystanie połączenia za pośrednictwem sieć LAN istnieje możliwość komunikacji pomiędzy modułami podrzędnymi.

RUBIC UNA posiada panel dotykowy oraz graficzne, intuicyjne menu, co sprawia, że w łatwy i prosty sposób można skonfigurować system bez użycia aplikacji SmartVISIO.

Z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne wyeliminowano znaczenie polaryzacji podczas podłączania magistrali komunikacyjnej do:
• centralki RUBIC UNA
• modułów podrzędnych MPU250 – Power
• modułów adresowych RU

Każdy moduł adresowy RU ma własny, indywidualny numer/adres. Adresy nadawane są na etapie produkcji, a zatem niewymagane jest, podczas instalacji oraz prac konserwacyjnych, dodatkowe urządzenie w postaci programatora adresu.

Komunikacja z oprawami awaryjnymi typu RU odbywa się za pomocą magistrali prowadzonej w standardzie RS485. Długość pojedynczej magistrali w topologii liniowej wynosi 1200m. Komunikacja z oprawami odbywa się w sposób ciągły.

Charakterystyka centralki RUBIC UNA:
• panel dotykowy
• unikalne adresy
• moduły adresowane na etapie produkcji
• niewymagany programator adresu
• intuicyjne graficzne menu
• dowolna polaryzacja przewodów komunikacyjnych
• 4 bezpotencjałowe wejścia
• 4 bezpotencjałowe wyjścia
• możliwość zdalnej kontroli poprzez Ethernet i dowolną przeglądarkę internetową
• monitorowanie centrali do 750 opraw – 3 magistrale logiczne 01, 02 i 03 (każdy po 2 kanały fizyczne)
• możliwość rozszerzenia do 4000 opraw poprzez zastosowanie modułów podrzędnych
• sygnalizacja stanu systemu
• możliwość podłączenia z ledowych źródeł światła
• możliwość zmiany trybu pracy oprawy LED z poziomu centrali (SE/SA)
• wewnętrzny akumulator
• automatyczne wykonywanie testów
• rejestrowanie wyników testów w dzienniku zdarzeń
• możliwość podziału opraw na grupy z dowolnie konfigurowanym czasem testowania
• tryb pracy nocnej (dozorowanej) dla wybranych opraw/grup
• zarządzanie i wizualizacja systemu za pomocą dedykowanego oprogramowania SmartVISIO
• system BACnet, umożliwiający kompatybilność RUBIC UNA z systemem BMS

Elementy systemu

MPU250_power - zdjęcie

MODUŁ MPU250 – Power
Cechy charakterystyczne:
• montaż modułu podrzędnego na szynie DIN-3 (TH35)
• monitorowanie do 250 opraw
• podłączenie do Ethernet – komunikacja po sieci LAN
• przycisk “Service pin” i Reset
• możliwość samodzielnego nastawienia adresu IP
• wbudowany zasilacz bezprzerwowy
• dioda sygnalizująca ładowanie wbudowanego akumulatora

Moduły Rubic

MODUŁ ADRESOWY
Cechy charakterystyczne:
• współpraca ze źródłem światła LED
• przełączanie w tryb awaryjny
• kompatybilne akumulatory Ni-Cd, Ni-MH lub LiFePO4
• sygnalizacja ładowania akumulatora
• sygnalizacja stanu oprawy
• sygnalizacja stanu komunikacji z Centralą RUBIC UNA

SMARTVISIO - zdjecie

APLIKACJA SMART VISIO
Cechy charakterystyczne:
• kontrola stanu systemu
• programowanie systemu
• odczyt i wydruk dziennika zdarzeń
• wywołanie funkcji testu
• możliwość wczytania planów