rubic-una

RUBIC UNA

System RUBIC UNA jest to najnowsza i najbardziej zaawansowana
wersja systemu monitorowania niezależnych opraw oświetlenia
awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Dedykowany jest do obiektów średniej
lub dużej wielkości. Każda centralka posiada możliwość kontroli do 4000
opraw przy użyciu modułów podrzędnych MPU250. Moduły podrzędne
komunikują się z centralką RUBIC UNA poprzez sieć LAN. Z uwagi na
wykorzystanie połączenia za pośrednictwem sieć LAN istnieje możliwość
komunikacji pomiędzy modułami podrzędnymi.
RUBIC UNA posiada panel dotykowy oraz graficzne, intuicyjne menu,
co sprawia że w łatwy i prosty sposób można skonfigurować system bez
użycia aplikacji SmartVISIO.
Z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne wyelimin.owano
znaczenie polaryzacji podczas podłączania magistrali komunikacyjnej do:
• centralki RUBIC UNA
• modułów podrzędnych MPU250
• modułów adresowych RS
Każdy moduł adresowy RS posiada własny, indywidualny numer/
adres. Adresy nadawane są na etapie produkcji, a zatem niewymagane
jest, podczas instalacji oraz prac konserwacyjnych, dodatkowe urządzenie
w postaci programatora adresu.
Komunikacja z oprawami awaryjnymi typu RS odbywa się za pomocą
magistrali prowadzonej w standardzie RS485. Długość pojedynczej
magistrali w topologii liniowej wynosi 1000m. Komunikacja z oprawami
dokonuje się w sposób ciągły.
Charakterystyka centralki RUBIC UNA:
• panel dotykowy
• unikalne adresy
• moduły adresowane na etapie produkcji
• niewymagany programator adresu
• intuicyjne graficzne menu
• dowolna polaryzacja przewodów komunikacyjnych
• 4 bezpotencjałowe wejścia
• 4 bezpotencjałowe wyjścia
• możliwość zdalnej kontroli poprzez Ethernet i stronę www
• monitorowanie centrali do 750 opraw – 3 magistrale logiczne 01, 02 i 03
(każdy po 2 kanały fizyczne)
• możliwość rozszerzenia do 4000 opraw poprzez zastosowanie modułów
podrzędnych
• sygnalizacja stanu systemu
• możliwość podłączenia zarówno fluorescencyjnych, jak i ledowych
źródeł światła
• wewnętrzny akumulator
• automatyczne wykonywanie testów
• rejestrowanie wyników testów w dzienniku zdarzeń
• możliwość podziału opraw na grupy z dowolnie konfigurowanym
czasem testowania
• tryb pracy nocnej (dozorowanej) dla wybranych opraw/grup
• zarządzanie i wizualizacja systemu za pomocą dedykowanego
oprogramowania SmartVISIO
• system BACnet, umożliwiający kompatybilność RUBIC UNA z systemem BMS