PLATFORMA SMART VISIO

Aplikacja Smart VISIO stworzona została jako platforma do zarządzania systemami oświetlenia awaryjnego firmy AWEX. Zatem jedna aplikacja pozwala nam w tym samym momencie kontrolować:

 • system monitorowania opraw RUBIC UNA
 • system niskonapięciowy FZLV
 • system centralnej baterii CBS

 Charakterystyka:

 • współpracuje z pozostałymi systemami oświetlenia awaryjnego produkcji AWEX
 • intuicyjne menu
 • możliwość wczytania planów budynku
 • możliwość dowolnej konfiguracji pojedynczej oprawy oraz całego systemu z jednego miejsca
 • podgląd statusu opraw i systemów
 • możliwość instalacji na dowolnym komputerze podłączonym w obrębie wspólnej sieci LAN

Wymagane parametry komputera do obsługi SmartVISIO:

 • Windows 7 SP1, Windows 8.1 (64 bit) lub Windows 10 (64bit)
 • Biblioteki VC++ 2015 i .net Framework 4.52
 • Procesor Intel Core i5 3GHz lub lepszy
 • Minimum 8GB RAM
 • Karta graficzna 1GB VRAM z wsparciem dla DirectX 11. NVidia GTX 560 lub lepsza
 • Monitor o rozdzielczości 1920×1080
 • Minimum 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym

GŁÓWNY PANEL NADZORCZY


Główny panel nadzorczy przedstawia w czytelny sposób hierarchię i status systemów. Dzięki automatycznej zmianie koloru urządzenia w przypadku usterki osoba nadzorująca otrzymuje sygnał o konieczność podjęcia działań. Zachowanie hierarchii drzewa pozwala precyzyjną analizę problemu i szybkie dotarcie do właściwego elementu systemu (podrzędne moduły). Opcjonalnie istnieje możliwość zaimplementowania rzutów obiektu z naniesionymi oprawami awaryjnymi co pozwala na szczegółowe określenie pozycji każdego elementu systemu. Oprogramowanie Smart Viso poza intuicyjną obsługą pozwala na bardzo szerokie dostosowanie ustawień i kolejności systemów oraz sposobu raportowania zdarzeń (zgodnego z PN–EN 50172). Edytowalne pola opisowe pozwalają na nadanie nazw własnych podłączonym urządzeniom ułatwiając orientację obsłudze obiektu. Dzięki zastosowanym protokołom transmisji danych istnieje możliwość zdalnego nadzoru nad systemami np. z innego obiektu. Oprogramowanie umożliwia również załączenie oświetlenia nocnego (dozorowego) dla wybranych urządzeń.

SV2

PANEL RUBIC


Panel RUBIC umożliwia obserwację stanu centrali RubicUNA lub RubicUNA mini, modułów podrzędnych i opraw do niej podłączonych, przeglądanie wyników testów, raportów, oraz konfigurację centrali, stan wejść, wyjść, awarii, blokady, pracy nocnej, stan zasilania, ładowarki, baterii. Ikony wskazują stan grup i modułów podrzędnych.

SV3

PANEL FZLV


Panel FZLV umożliwia obserwację stanu centrali FZLV i opraw do niej podłączonych, przeglądanie wyników testów, raportów, wykresów, oraz konfigurację centrali, stan wejść, wyjść, awarii, blokady, pracy nocnej, sumaryczny stan centrali, stan zasilania, ładowarki, baterii, linii.

SV4

PANEL CBS


Panel CBS umożliwia obserwację stanu i parametrów centralnej baterii, modułu sterującego, ładowarki, modułów sensorowych, modułów liniowych i opraw, przeglądanie wyników testów, raportów, analizę pracy modułów liniowych i sensorowych, stanu przypisanych sterowań (G1– G255).

SV5