PLATFORMA SMART VISIO

Aplikacja Smart Visio to zaawansowane oprogramowanie nadzorujące i zarządzające najnowszymi systemami oświetlania awaryjnego produkcji AWEX. Niezależnie od wyboru rozwiązania Smart Visio pozwala podłączyć, grupować i wizualizować jednocześnie każdy z systemów w dowolnej konfiguracji i z jednego stanowiska zarządzającego. Zastosowanie powszechnego standardu LAN do komunikacji z systemami pozwala na zaimplementowanie rozwiązania praktycznie w każdym budynku. Smart Visio cechują: niewielkie koszty instalacji, możliwość pełnej wizualizacji oraz maksymalne ograniczenie czasu i kosztów codziennego nadzoru. Oprogramowanie rekomendowane jest do zastosowania min. w: galeriach handlowych, średnich i dużych budynkach biurowych, szpitalach, stadionach, lotniskach, zakładach produkcyjnych oraz obiektach specjalnego przeznaczenia. Raportowanie systemu jest zgodne z założeniami Normy PN–EN 50172.

Cechy charakterystyczne:
• współpracuje z pozostałymi systemami oświetlenia awaryjnego produkcji AWEX
• intuicyjne menu
• możliwość wczytania planów budynku i rozmieszczenia opraw
• automatyczna kontrola oświetlenia awaryjnego
• możliwość dowolnej konfi guracji pojedynczej oprawy oraz całego systemu z jednego stanowiska
• podgląd statusu opraw i systemów
• możliwość instalacji na dowolnym komputerze PC (środowisko Windows) podłączonym w obrębie wspólnej sieci LAN
• natychmiastowa weryfi kacja wszystkich usterek w systemach
• szybka lokalizacja niesprawnych urządzeń
• prosta diagnostyka najważniejszych parametrów systemu zilustrowanych na wykresie blokowym
• możliwość rozbudowy platformy o nieograniczoną ilość urządzeń
• możliwość zdalnego zarządzania podłączonymi systemami

Opis oprogramowania

OPIS OPROGRAMOWANIA
Dzięki zastosowaniu menu w postaci rozwijalnej listy z lewej strony okna platformy, przemieszczanie się między oprawami zainstalowanymi w różnych urządzeniach na obiekcie jest bardzo proste. Wybranie konkretnej oprawy umożliwia konfigurację oraz podgląd statusu, który jest aktualizowany dynamicznie. Najważniejsze informacje o oprawie jak: nazwa oprawy (edytowalna), adres, oraz parametry techniczne są wyświetlane w sposób czytelny dla użytkownika.

Za pomocą jednego kliknięcia można zlokalizować rzeczywiste miejsce instalacji wybranej oprawy na obiekcie.

SV1 - zdjęcie

Platforma Smart Visio udostępnia również moduł „Smart Panel”, z którego użytkownik oprócz statusu opraw, otrzymuje informację o stanie wejść lub wyjść obsługiwanych przez zarządzane urządzenia.

SV2 - zdjęcie

Platforma Smart Visio umożliwia w łatwy i czytelny sposób odczyt statusu i konfigurację oprawy nawet w najbardziej złożonych systemach. Intuicyjne menu oraz funkcja wizualizacji zaimportowanych podkładów budynku pozwala szybko odszukać oprawę na obiekcie.

SV3 - zdjęcie

Wybranie konkretnego systemu z listy dostępnych urządzeń, otwiera przed użytkownikiem czytelny interfejs z rozbudowanymi funkcjami. Bardzo istotną cechą Smart Visio jest dostęp do statusu systemowego w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką interwencję w momencie pojawienia się uszkodzenia.

Przykładowa wizualizacja opraw.

LOKALIZACJA OPRAW
Plan obiektu składa się z podkładu przedstawiającego np. rzut piętra budynku, na którym użytkownik ma możliwość naniesienia ikon. Ikony automatycznie zmieniają kolor, sygnalizując aktualny stan elementów systemu (np. opraw), który w łatwy sposób możemy nadzorować. Wizualizacja jest niezastąpionym narzędziem w procesie dynamicznej kontroli stanu systemów na obiekcie.

SV4 - zdjęcie

Platforma Smart Visio udostępnia również poziom „panel”, z którego użytkownik oprócz statusu opraw, może uzyskać informację o stanie wejść lub wyjść obsługiwanych przez urządzenia.

SV5 - zdjęcie