cbs

SYSTEM CENTRALNEJ BATERII CBS

System centralnego zasilania CBS jest nowoczesnym, niezawodnym i łatwym w obsłudze systemem centralnej baterii skonstruowany zgodnie  z wymogami normy VDE 0108 oraz PN-EN 50171, PN-EN 50172.

System ma możliwość monitorowania obwodów oraz opraw w układzie mieszanym.

Jednostka CBS wyposażona jest w sterownik nadzorujący pracę i stan całego systemu oraz nieustannie archiwizujący wszystkie informacje o zaistniałych zdarzeniach zgodnie z zaleceniami Normy PN-EN 50172. Szerokie możliwości indywidualnego sterowania oprawami pozwalają w łatwy sposób dostosowywać funkcje opraw wraz z aktualnymi wymaganiami użytkownika. Konfiguracja trybu pracy oprawy odbywa się z poziomu sterownika lub oprogramowania Smart Visio i można ją przeprowadzić samodzielnie w dowolnym momencie np. załączenie oprawy w tryb oświetlenia dozorowego (nocnego) za pomocą wbudowanego timera.

Sterownik wyposażony jest w złącze RJ45 umożliwiając nadzór i kontrolę nad systemem za pomocą sieci Ethernet i dowolnej przeglądarki internetowej.

Komunikacja z BMS odbywa się za pomocą protokołu BacNet lub Lon Works.

Inteligentna ładowarka nadzorująca proces ładowania baterii zabezpiecza przed uszkodzeniem akumulatory, a także dzięki zastosowanemu modułowi aktywnego PFC znacząco obniża stałe koszty eksploatacji. System CBS można w elastyczny sposób dostosować do każdego obiektu dywersyfikując zasilanie stref pożarowych lub sposoby prowadzenia obwodów oświetlenia awaryjnego poprzez zastosowanie odpowiednio systemów CBS LPS lub CBS wraz podstacjami typu PBS.

Uszkodzenie sterownika jednostki centralnej nie powoduje całkowitej awarii systemu, ponieważ podstacje przejmują kontrolę i sterowanie obwodami końcowymi oraz oprawami co istotnie wpływa na poziom bezpieczeństwa obiektu.

Zastosowana w systemie karta SD umożliwia zapisywanie wyników testów okresowych, dziennika zdarzeń oraz konfi gurację systemu. Wszystkie powyższe informacje są dodatkowo przechowywane w nieulotnej pamięci sterownika.

Dodatkowo dbając o bezpieczeństwo ekip ratunkowych wszystkie systemy typu CBS mają możliwość wymuszenia pracy w trybie IT zarówno z poziomu szafy jaki i za pomocą sygnału zewnętrznego.

Najważniejsze parametry:

 • Czytelny wyświetlacz LCD z łatwym w obsłudze menu
 • Automatyczne wykonywanie testów
 • Automatyczne wykrywanie i dodawanie opraw do systemu
 • Monitorowanie obwodów
 • Monitorowanie opraw
 • Programowanie i konfiguracja opraw z poziomu systemu
 • Komunikacja z oprawami za pomocą przewodu zasilającego
 • Technologia SMART – dowolny tryb pracy dla oprawy
 • Oddzielne zabezpieczenia w modułach liniowych dla trybu AC i DC
 • Złącze i karta SD służącą do zapisywania, przenoszenia i wydruku z dowolnego komputera klasy PC raportu systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN 50172
 • Możliwość zapisu ustawień systemu (back-up) na karcie SD.
 • Tryb oświetlenia dozorowego (praca nocna)
 • Możliwość sterowania oprawi i funkcjami systemu za pomocą złączy 24V i 230V wewnętrznych i zewnętrznych
 • Możliwość monitorowania zasilania w rozdzielniach obiektowych oraz pojedynczych obwodach oświetleniowych
 • Możliwość zastosowania podstacji w wersji STANDARD i HUB
 • Port USB
 • Złącze RJ45 do bezpośredniej komunikacji z dowolnym komputerem poprzez sieć Ethernet
 • Podgląd stanu systemu poprzez dowolną przeglądarkę internetową
 • Zestaw akumulatorów o żywotności 10 lat
 • Współpraca z dowolnym BMS (Building Management System ) za pomocą modułu styków bezpotencjałowych
 • Zarządzenie i wizualizacja systemu za pomocą dedykowanego oprogramowania SmartVISIO

Akcesoria

ELS_230 - zdjęcie

MODUŁ ZEWNĘTRZNY ELS–230
Moduł sensorowy ELS–230V służy do monitorowania sygnałów potencjałowych 230V AC z łączników oświetlenia podstawowego w celu aktywowania grupy sterującej oprawami oświetlenia awaryjnego wraz z oświetleniem podstawowym. Moduł posiada 9 wejść. Wejściom można odwrócić logikę działania w celu monitorowania pojedynczych zabezpieczeń obwodów. Moduł ELS-230 może pełnić funkcję czujnika zaniku faz. Wejściom sterującym można przypisać opóźnienie powrotu. Moduł posiada serwis pin, trymery obrotowe do nadawania adresu, złącze LON do przesyłania danych (z wbudowanym rezystorem terminującym), złącze zasilające 24V. Moduł wyposażony jest we wskaźniki LED informujące o stanie poszczególnych wejść.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie łączników oświetlenia podstawowego
• pełnienie roli czujnika zaniku faz
• programowana odwracalna logika działania wejść
• możliwość monitorowania pojedynczych zabezpieczeń oświetlenia
podstawowego
• programowany czas opóźnienia powrotu
• service pin
• wskaźniki błędu i statusu modułu
• wskaźniki inwersji i stanu wejść

ELS_230 - tabelka
CZF LON - zdjęcie

MODUŁ ZEWNĘTRZNY CZF LON
Moduł sensorowy CZF LON służy do monitorowania sygnałów
potencjałowych 230V AC z łączników oświetlenia podstawowego w celu
aktywowania grupy sterującej oprawami oświetlenia awaryjnego wraz
z oświetleniem podstawowym. Moduł posiada 3 wejścia. Wejściom
można odwrócić logikę działania w celu monitorowania pojedynczych
zabezpieczeń obwodów. Moduł CZF LON może pełnić funkcję czujnika
zaniku faz. Wejściom sterującym można przypisać opóźnienie powrotu.
Moduł posiada serwis pin, trymery obrotowe do nadawania adresu, złącze
LON do przesyłania danych (z wbudowanym rezystorem terminującym),
złącze zasilające 24V. Moduł wyposażony jest we wskaźniki LED informujące
o stanie poszczególnych wejść.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie łączników oświetlenia podstawowego lub pełnienie roli
czujnika zaniku faz
• programowana odwracalna logika działania poszczególnych wejść
• możliwość monitorowania pojedynczych zabezpieczeń oświetlenia
podstawowego
• programowany czas opóźnienia powrotu
• service pin
• wskaźniki błędu i statusu modułu
• wskaźniki stanu wejść

CZF LON - tabelka
CZF-1

CZUJNIK ZANIKU FAZY CZF-01
Czujnik zaniku faz o szybkim bezzwłocznym progu zadziałania, wykorzystywany jest do kontroli napięcia w rozdzielnicach oświetlenia podstawowego w celu wysterowania odpowiednich obwodów lub całego systemu do pracy awaryjnej. Próg zadziałania zgodny z normą PN-EN60598-2-22.

CZF-01 - tabelka2
PZS LON - zdjęcie

MODUŁ PZS LON
Moduł PZS LON służy do monitorowania systemów Centralnej Baterii
podłączonych poprzez magistrale LON. Dzięki modułowi PZS LON możemy sprawdzić stan oraz nazwę systemu. Dodatkowo mamy możliwość odczytania wszystkich błędów jakie pojawiły się w każdym z połączonych systemów. Moduł posiada wyświetlacz LCD, diody sygnalizacyjne na panelu: Praca AC, Praca DC, Blokada, Błąd, 5 przycisków i kluczyk.

Cechy charakterystyczne:
• odczytanie i wyświetlenie bieżącego stanu systemów podłączonych do
modułu
• urządzenie typu Plug & Play, wystarczy podłączyć bez konieczności
konfiguracji
• monitorowanie systemu w obrębie jednej grupy (maksymalnie
10 systemów), możliwość zmiany grupy 1-4
• możliwość blokady wszystkich podłączonych urządzeń za pomocą
przycisku Block
• konfiguracja blokady dla wybranych systemów tzn . nie wszystkie
systemy muszą być blokowane przez moduł , mogą być tylko
monitorowane
• zapis konfiguracji w przypadku zaniku zasilania
• utrata komunikacji sygnalizowana przez moduł (timeout)
• utrata komunikacji z systemem powoduje automatyczne odblokowanie
wcześniej nałożonej blokady
• sygnalizacja dźwiękowa błędu w systemie (możliwość odłożenia na
określony przedział czasowy)
• diody sygnalizacyjne na panelu:
Praca AC,
Praca DC,
Blokada,
Błąd,
• stan diody zależy od wszystkich monitorowanych systemów,

PZS LON - tabelka