cbs

SYSTEM CENTRALNEJ BATERII CBS/CBS-E

System centralnego zasilania CBS jest nowoczesnym, niezawodnym i łatwym w obsłudze systemem centralnej baterii skonstruowany zgodnie  z wymogami normy VDE 0108 oraz PN-EN 50171, PN-EN 50172.

System ma możliwość monitorowania obwodów oraz opraw w układzie mieszanym.

Jednostka CBS wyposażona jest w sterownik nadzorujący pracę i stan całego systemu oraz nieustannie archiwizujący wszystkie informacje o zaistniałych zdarzeniach zgodnie z zaleceniami Normy PN-EN 50172. Szerokie możliwości indywidualnego sterowania oprawami pozwalają w łatwy sposób dostosowywać funkcje opraw wraz z aktualnymi wymaganiami użytkownika. Konfiguracja trybu pracy oprawy odbywa się z poziomu sterownika lub oprogramowania Smart Visio i można ją przeprowadzić samodzielnie w dowolnym momencie np. załączenie oprawy w tryb oświetlenia dozorowego (nocnego) za pomocą wbudowanego timera.

Sterownik wyposażony jest w złącze RJ45 umożliwiając nadzór i kontrolę nad systemem za pomocą sieci Ethernet i dowolnej przeglądarki internetowej.

Komunikacja z BMS odbywa się za pomocą protokołu BacNet lub Lon Works.

Inteligentna ładowarka nadzorująca proces ładowania baterii zabezpiecza przed uszkodzeniem akumulatory, a także dzięki zastosowanemu modułowi aktywnego PFC znacząco obniża stałe koszty eksploatacji. System CBS można w elastyczny sposób dostosować do każdego obiektu dywersyfikując zasilanie stref pożarowych lub sposoby prowadzenia obwodów oświetlenia awaryjnego poprzez zastosowanie odpowiednio systemów CBS LPS lub CBS wraz podstacjami typu PBS.

Uszkodzenie sterownika jednostki centralnej nie powoduje całkowitej awarii systemu, ponieważ podstacje przejmują kontrolę i sterowanie obwodami końcowymi oraz oprawami co istotnie wpływa na poziom bezpieczeństwa obiektu.

Zastosowana w systemie karta SD umożliwia zapisywanie wyników testów okresowych, dziennika zdarzeń oraz konfi gurację systemu. Wszystkie powyższe informacje są dodatkowo przechowywane w nieulotnej pamięci sterownika.

Dodatkowo dbając o bezpieczeństwo ekip ratunkowych wszystkie systemy typu CBS mają możliwość wymuszenia pracy w trybie IT zarówno z poziomu szafy jaki i za pomocą sygnału zewnętrznego.

Najważniejsze parametry:

 • Czytelny wyświetlacz LCD z łatwym w obsłudze menu
 • Automatyczne wykonywanie testów
 • Automatyczne wykrywanie i dodawanie opraw do systemu
 • Monitorowanie obwodów
 • Monitorowanie opraw
 • Programowanie i konfiguracja opraw z poziomu systemu
 • Komunikacja z oprawami za pomocą przewodu zasilającego
 • Technologia SMART – dowolny tryb pracy dla oprawy
 • Oddzielne zabezpieczenia w modułach liniowych dla trybu AC i DC
 • Złącze i karta SD służącą do zapisywania, przenoszenia i wydruku z dowolnego komputera klasy PC raportu systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN 50172
 • Możliwość zapisu ustawień systemu (back-up) na karcie SD.
 • Tryb oświetlenia dozorowego (praca nocna)
 • Możliwość sterowania oprawi i funkcjami systemu za pomocą złączy 24V i 230V wewnętrznych i zewnętrznych
 • Możliwość monitorowania zasilania w rozdzielniach obiektowych oraz pojedynczych obwodach oświetleniowych
 • Możliwość zastosowania podstacji w wersji STANDARD i HUB
 • Port USB
 • Złącze RJ45 do bezpośredniej komunikacji z dowolnym komputerem poprzez sieć Ethernet
 • Podgląd stanu systemu poprzez dowolną przeglądarkę internetową
 • Zestaw akumulatorów o żywotności 10 lat
 • Współpraca z dowolnym BMS (Building Management System ) za pomocą modułu styków bezpotencjałowych
 • Zarządzenie i wizualizacja systemu za pomocą dedykowanego oprogramowania SmartVISIO

Dane techniczne

ZESTAWIENIE SZAF CBS

Dane techniczne 1

ZESTAWIENIE SZAF CBS-E

Dane techniczne 2

Elementy systemu

Moduł sterujący

MODUŁ STERUJĄCY CM-NET

Moduł sterujący nadzoruje i zarządza pracą pozostałych modułów
wchodzących w skład baterii centralnej.

Cechy charakterystyczne:

Konfiguracja:
• 8 klawiszy konfiguracyjnych
• złącze RJ45 – wizualizacja SMART VISIO lub nadzór za pomocą dowolnej przeglądarki www

Sterowanie systemem:
• 4 wejścia bezpotencjałowe 24V dowolnie programowalne np.:
test funkcyjny, test baterii, wejście sensorowe itd.
• 4 klawisze z funkcjami
• blokada
• start testu funkcjonalnego
• start testu baterii
• reset błędu głębokiego rozładowania
• 4 klawisze z funkcjami dowolnie programowanymi:
• załączenie obwodów do zasilania AC
• załączenie obwodów do zasilania DC
• kasowanie alarmu: upływu
• kasowanie alarmu: praca awaryjna
• test funkcyjny bez rozgrzewania
• 3 magistrale komunikacyjne LON
• 2 timery
• złącze czujnika zaniku faz 3PH
• wejście zdalnej blokady systemu

Komunikacja zewnętrzna:
• wyświetlenie bieżącego stanu systemu
• wskaźniki LED
• wyświetlacz LCD
• BMS – BACnet, LonWorks
• 3 wyjścia bezpotencjałowe – PZS lub BMS

Ładowarka

ŁADOWARKA – L-980

Moduł ładowarki zapewnia ładowanie baterii w oparciu o charakterystykę ładowania UI z kompensacją temperaturową zgodnie z normą PN-EN 50171. Algorytm ładowania realizowany przez ładowarkę nadzorowany jest przez moduł sterujący.

Cechy charakterystyczne:
• ładowanie baterii akumulatorów zgodnie z normą PN-EN 50171
• współpraca i sterowanie wzmacniaczami ładowania BST-980
• monitorowanie upływności na obwodach końcowych
• ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatorów
• możliwość kontroli symetrii napięcia baterii
• sterowanie wentylatorem
• 3 złącza pomiarowe
• napięcia
• prądu
• temperatury
• wyświetlanie bieżącego stanu ładowarki
• 4 wyjścia bezpotencjałowe dowolnie programowane
• wskaźnik LED naładowania baterii
• service pin

MODOL-MKL

MODUŁ KONTROLI ŁADOWANIA – CCM

Moduł CCM służy do kontroli proces ładowania akumulatorów. Ładowanie realizowane jest za pomocą wzmacniaczy BST-430W. W przypadku konieczności naładowania baterii o większej pojemności stosuje się do 16 wzmacniaczy BST-430.

Cechy charakterystyczne:
• współpraca i sterowanie wzmacniaczami ładowania BST-430
• monitorowanie upływności na obwodach końcowych
• ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatorów
• możliwość kontroli poszczególnych akumulatorów przy współpracy z systemem kontroli baterii BC.
• sterowanie wentylatorem
• 2 złącza pomiarowe: prądu, temperatury
• złącze RS do komunikacji z systemem BC
• wyświetlanie bieżącego stanu ładowarki
• 3 wyjścia bezpotencjałowe dowolnie programowane
• wskaźnik LED statusu modułu
• service PIN

BST-980

BOOSTER – BST 980

Wzmacniacz BST 980 zapewnia ładowanie baterii w oparciu o charakterystykę ładowania UI z kompensacją temperaturową zgodnie z normą PN-EN 50171.

Cechy charakterystyczne:
• współpraca z Ładowarką L-980
• napięcie ładowania boost 265 VDC
• napięcie ładowania float 246 VDC
• maksymalna moc ładowania 980W ± 5%
• maksymalny prąd ładowania 4,5 ± 5%
• trzy wskaźniki LED: gotowości, błędu, statusu
• ochrona przed głębokim rozładowaniem 183,6 VDC

MODOL-BST430

BOOSTER – BST 430

Wzmacniacz BST 430 zapewnia ładowanie baterii w oparciu
o charakterystykę ładowania UI z kompensacją temperaturową zgodnie
z normą PN-EN 50171.

Cechy charakterystyczne:
• współpraca z Modułem kontroli ładowania CCM
• napięcie ładowania boost 265 VDC
• napięcie ładowania float 246 VDC
• maksymalna moc ładowania 430W ± 5%
• maksymalny prąd ładowania 2A ± 5%
• cztery wskaźniki LED: ładowanie, gotowość, błąd ogólny, status
• ochrona przed głębokim rozładowaniem 183,6 VDC
• 2 wejścia bezpotencjałowe

MODOL-ML-E 2x6A

MODUŁ LINIOWY – ML-E 2x6A

Moduł 2x6A zasila dwa obwody końcowe.

Cechy charakterystyczne:
• sterowanie oprawami w technologii SMART
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu
• niezależne sterowanie każdym obwodem
• niezależne sterowanie każdą oprawą
• możliwość identyfikacji opraw
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu
• service pin
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze źródłami światła: LED, żarowymi
• regulowany czas przełączania AC/DC
• regulowany czas pracy w awarii dla każdego obwodu

MODOL-ML-E

MODUŁ LINIOWY – ML-E 4x3A

Moduł 4x3A zasila cztery obwody końcowe.

Cechy charakterystyczne:
• sterowanie oprawami w technologii SMART
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu
• niezależne sterowanie każdym obwodem
• niezależne sterowanie każdą oprawą
• możliwość identyfikacji opraw
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu
• service pin
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze źródłami światła: LED, żarowymi
• regulowany czas przełączania AC/DC
• regulowany czas pracy w awarii dla każdego obwodu

MODOL-ML-E8x1,5Av18

MODUŁ LINIOWY – ML-E 8X1,5A

Moduł 8X1,5A zasila osiem obwodów końcowych.

Cechy charakterystyczne:
• sterowanie oprawami w technologii SMART
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu
• niezależne sterowanie każdym obwodem
• niezależne sterowanie każdą oprawą
• możliwość identyfikacji opraw
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu
• service pin
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze źródłami światła: LED, żarowymi
• regulowany czas przełączania AC/DC
• regulowany czas pracy w awarii dla każdego obwodu

ML-S 1x6

MODUŁ LINIOWY – ML-S 1x6A

Moduł 1x6A zasila jeden obwód końcowy

Cechy charakterystyczne:
• sterowanie oprawami w technologii SMART
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu
• niezależne sterowanie każdym obwodem
• niezależne sterowanie każdą oprawą
• oddzielne zabezpieczenie zasilania sieciowego AC i bateryjnego DC
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu
• service pin
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze źródłami światła: LED, żarowymi
• regulowany czas przełączania AC/DC
• regulowany czas pracy w awarii dla każdego obwodu

ML-S 2x4

MODUŁ LINIOWY – ML-S 2x4A

Moduł 2x4A zasila dwa obwody końcowe.

Cechy charakterystyczne:
• sterowanie oprawami w technologii SMART
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu
• niezależne sterowanie każdym obwodem
• niezależne sterowanie każdą oprawą
• oddzielne zabezpieczenie zasilania sieciowego AC i bateryjnego DC
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu
• service pin
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze źródłami światła: LED, żarowymi
• regulowany czas przełączania AC/DC
• regulowany czas pracy w awarii dla każdego obwodu

ML-S 4x3

MODUŁ LINIOWY – ML-S 4x3A

Moduł 4x3A zasila cztery obwody końcowe.

Cechy charakterystyczne:
• sterowanie oprawami w technologii SMART
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu
• niezależne sterowanie każdym obwodem
• niezależne sterowanie każdą oprawą
• oddzielne zabezpieczenie zasilania sieciowego AC i bateryjnego DC
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu
• service pin
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze źródłami światła: LED, żarowymi
• regulowany czas przełączania AC/DC
• regulowany czas pracy w awarii dla każdego obwodu

Moduł HUB

MODUŁ – HUB

Moduł LON HUB jest podzespołem wchodzącym w skład systemu baterii
centralnej. Instalowany jest w podstacjach PBS-12/H, PBS-20/H, PBS-40/H. Moduł LON HUB zapewnia komunikację modułu sterującego CM-NET z modułami liniowymi zainstalowanymi w podstacjach (szafy zdalne). Do komunikacji z szafą główną wykorzystywany jest interfejs LON3.

Cechy charakterystyczne:
• komunikacja do 5 modułów – liniowych ML-S lub ML-E, sensorowych LS 24 lub LS 230
• service pin
• nastawnik adresu pozwalający na ustawienie adresu modułu HUB w zakresie 1-10
• zasilanie do 5 modułów
• wbudowana terminacja linii komunikacyjnej
• wskaźniki błędów i statusu modułu
• przyciski umożliwiające: dodanie/usunięcie, wybór modułu i konfigurację modułu

Moduł LS-24

MODUŁ SENSOROWY – LS-24

Moduł wejść bezpotencjałowych monitoruje do 8 wejść w pętli prądowej 24V.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie pętli prądowej czujników zaniku faz
• monitorowanie pętli prądowej 24V DC
• możliwość sterowania systemem z BMS poprzez wejścia bezpotencjałowe
• programowalne opóźnienie powrotu
• service pin
• wskaźniki błędu i statusu modułu
• wskaźniki aktywnych wejść
• możliwość negacji wejść sensorowych

Moduł LS-230

MODUŁ SENSOROWY – LS-230

Moduł wyposażony jest w 8 wejść potencjałowych 230V AC.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie łączników oświetlenia podstawowego
• programowana odwracalna logika działania wejść
• możliwość monitorowania pojedynczych zabezpieczeń oświetlenia podstawowego
• programowany czas opóźnienia powrotu
• service pin
• wskaźniki błędu i statusu modułu
• wskaźniki inwersji i stanu wejść

wkład_SOA_18_1_PL_Strona_083_Obraz_0001

MODUŁ ZEWNĘTRZNY ELS–230

Moduł sensorowy ELS–230V służy do monitorowania sygnałów potencjałowych 230V AC z łączników oświetlenia podstawowego w celu aktywowania grupy sterującej oprawami oświetlenia awaryjnego wraz z oświetleniem podstawowym. Moduł posiada 9 wejść. Wejściom można odwrócić logikę działania w celu monitorowania pojedynczych zabezpieczeń obwodów. Moduł ELS-230 może pełnić funkcję czujnika zaniku faz. Wejściom sterującym można przypisać opóźnienie powrotu. Moduł posiada serwis pin, trymery obrotowe do nadawania adresu, złącze LON do przesyłania danych (z wbudowanym rezystorem terminującym), złącze zasilające 24V. Moduł wyposażony jest we wskaźniki LED informujące o stanie poszczególnych wejść.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie łączników oświetlenia podstawowego
• pełnienie roli czujnika zaniku faz
• programowana odwracalna logika działania wejść
• możliwość monitorowania pojedynczych zabezpieczeń oświetlenia
podstawowego
• programowany czas opóźnienia powrotu
• service pin
• wskaźniki błędu i statusu modułu
• wskaźniki inwersji i stanu wejść

wkład_SOA_18_1_PL_Strona_083_Obraz_0002

MODUŁ ZEWNĘTRZNY CZF LON

Moduł sensorowy CZF LON służy do monitorowania sygnałów
potencjałowych 230V AC z łączników oświetlenia podstawowego w celu
aktywowania grupy sterującej oprawami oświetlenia awaryjnego wraz
z oświetleniem podstawowym. Moduł posiada 3 wejścia. Wejściom
można odwrócić logikę działania w celu monitorowania pojedynczych
zabezpieczeń obwodów. Moduł CZF LON może pełnić funkcję czujnika
zaniku faz. Wejściom sterującym można przypisać opóźnienie powrotu.
Moduł posiada serwis pin, trymery obrotowe do nadawania adresu, złącze
LON do przesyłania danych (z wbudowanym rezystorem terminującym),
złącze zasilające 24V. Moduł wyposażony jest we wskaźniki LED informujące
o stanie poszczególnych wejść.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie łączników oświetlenia podstawowego lub pełnienie roli
czujnika zaniku faz
• programowana odwracalna logika działania poszczególnych wejść
• możliwość monitorowania pojedynczych zabezpieczeń oświetlenia
podstawowego
• programowany czas opóźnienia powrotu
• service pin
• wskaźniki błędu i statusu modułu
• wskaźniki stanu wejść

wkład_SOA_18_1_PL_Strona_084_Obraz_0004

CZUJNIK ZANIKU FAZY CZF-01

Czujnik zaniku faz o szybkim bezzwłocznym progu zadziałania, wykorzystywany jest do kontroli napięcia w rozdzielnicach oświetlenia podstawowego w celu wysterowania odpowiednich obwodów lub całego systemu do pracy awaryjnej. Próg zadziałania zgodny z normą PN-EN60598-2-22.

wkład_SOA_18_1_PL_Strona_089_Obraz_0001

MODUŁ PZS LON

Moduł PZS LON służy do monitorowania systemów Centralnej Baterii podłączonych poprzez magistrale LON. Dzięki modułowi PZS LON możemy sprawdzić stan oraz nazwę systemu. Dodatkowo mamy możliwość odczytania wszystkich błędów jakie pojawiły się w każdym z połączonych systemów. Moduł posiada wyświetlacz LCD, diody sygnalizacyjne na panelu: Praca AC, Praca DC, Blokada, Błąd, 5 przycisków i kluczyk.

Cechy charakterystyczne:
• odczytanie i wyświetlenie bieżącego stanu systemów podłączonych do modułu
• urządzenie typu Plug & Play, wystarczy podłączyć bez konieczności konfiguracji
• monitorowanie systemu w obrębie jednej grupy (maksymalnie 10 systemów), możliwość zmiany grupy 1-4
• możliwość blokady wszystkich podłączonych urządzeń za pomocą przycisku Block
• konfiguracja blokady dla wybranych systemów tzn . nie wszystkie systemy muszą być blokowane przez moduł , mogą być tylko monitorowane
• zapis konfiguracji w przypadku zaniku zasilania
• utrata komunikacji sygnalizowana przez moduł (timeout)
• utrata komunikacji z systemem powoduje automatyczne odblokowanie wcześniej nałożonej blokady
• sygnalizacja dźwiękowa błędu w systemie (możliwość odłożenia na określony przedział czasowy)
• diody sygnalizacyjne na panelu: Praca AC, Praca DC, Blokada, Błąd,
• stan diody zależy od wszystkich monitorowanych systemów.