FZLV_II_DES_2

SYSTEM CENTRALNEJ BATERII FZLV II

FZLV II to grupowy system oświetlenia awaryjnego w III klasie ochrony, przeznaczony do zasilania maksymalnie 160 opraw awaryjnych. Każda z opraw podłączonych do systemu może działać niezależnie w różnych trybach przełączania. Oprawy są zasilane bezpiecznym niskim napięciem znamionowym 48 V za pomocą kabla dwużyłowego. Komunikacja między oprawami a systemem odbywa się za pośrednictwem linii zasilającej, bez użycia dodatkowego okablowania komunikacyjnego. Każda oprawa (moduł adresowy) ma swój unikalny adres identyfikacyjny. Ten adres jest przypisany logicznie w systemie i można mu przypisać odpowiednie sterowanie. Programowalny sterownik pokazuje aktualny stan systemu i jego komponentów na ekranie dotykowym. Za pomocą wyświetlacza każda oprawa może mieć przypisany własny opis, a jej sterowanie można zmienić (wymagane hasło). Urządzenie posiada gniazdo karty SD, w którym zapisywany jest dziennik zdarzeń i konfiguracja systemu.

Cztery zainstalowane programowalne wyjścia przekaźnikowe umożliwiają wysyłanie komunikatów o stanie systemu na zewnątrz. System ma wbudowane złącze RJ-45 umożliwiające zdalny dostęp za pośrednictwem serwera WWW (strony internetowej) lub oprogramowania Smart Visio. System można rozszerzyć o kilka modułów zewnętrznych zainstalowanych na liniach zasilających, a ta grupa może zawierają moduły wejściowe, moduły wyjściowe i czujniki zaniku fazy.

Moduł sterowania systemem jest wyposażony w duży ekran dotykowy, który wyświetla informacje o aktualnym stanie pracy systemu i obwodów oprawy oraz umożliwia konfigurację i modyfikację wszystkich parametrów systemu za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Statusy są wyświetlane za pomocą tekstu i grafiki. Każdej oprawie zintegrowanej z systemem można przypisać nazwę, aby ułatwić jej identyfikację.

Cechy charakterystyczne:
• Pamięć nieulotna do przechowywania wszystkich zdarzeń i wyników testów przez co najmniej 2 lata
• Menu sterowania z wyborem języka
• Rejestracja parametrów konfiguracji systemu i zdarzeń na karcie SD
• Standardowy interfejs Ethernet do zdalnego sterowania i monitorowania za pomocą przeglądarki internetowej
• Zintegrowany protokół ModBUS do komunikacji z BMS
• Wyświetlanie stanu systemu
• Automatyczne wykrywanie i integracja nowych opraw w systemie
• Automatyczna lub ręczna aktywacja krótkich lub długich testów całego systemu
• Tryb pracy i konfiguracja sterowania dla każdej oprawy
• Ustawianie jasności i czasu awaryjnego dla każdej oprawy oddzielnie
• Przypisywanie nazw do opraw
• Przypisywanie adresów projektowych do opraw
• Regulowany zegar pracy w dzień / w nocy
• Podłączenie do 8 czujników utraty fazy
• Wbudowany zegar i kalendarz z regulacją DST i synchronizacją z serwerem czasu
• Zdalna diagnostyka oprawy
• Zdalne powiadamianie o stanie systemu przez e-mail

Elementy systemu

wiz_1

PANEL DOTYKOWY TC-02

Sterownik TC-02 umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie dowolnej liczby urządzeń z jednego miejsca. Sterownik zapewnia zdalne monitorowanie, konfigurację i odczyt zdarzeń dla każdego podłączonego urządzenia FLZV II.

Cechy charakterystyczne:
• Test funkcjonalny / Aktywacja testu baterii dla każdego urządzenia
• Globalne blokowanie / odblokowywanie systemu
• Zabezpieczony hasłem dostęp do kontrolera
• Sprawdzanie stanu poszczególnych systemów
• Pełna zdalna konfiguracja wszystkich systemów
• Aktywna lista systemów umożliwiających szybkie sprawdzanie stanu
• Cztery globalnie skonfigurowane wejścia i wyjścia
• Standardowo wyposażony interfejs Ethernet umożliwiający zdalne sterowanie i wizualizację systemu za pomocą przeglądarki internetowej

Obudowa IN16F 18.1

MODUŁ ZEWNĘTRZNY IN16F

Moduł IN16F jest urządzeniem wejściowym przeznaczonym do współpracy pomiędzy urządzeniami będącymi częścią instalacji budowlanej a systemem Centralnej baterii firmy AWEX. Przeznaczony jest do współpracy z systemem FZLV II i zasilany z jego obwodów. Moduł IN16F jest wyposażony w 16 wejść bezpotencjałowych z możliwością zmiany logiki zadziałania. Transmisja danych między modułem a urządzeniem sterującym realizowana jest tym samym przewodem co zasilanie. Możliwe jest podłączenie dodatkowego panelu z przyciskami i diodami LED, w celu zasygnalizowania i przetestowania poprawności dziania wejść.

Cechy charakterystyczne:
• komunikacja z systemem FZLV II poprzez linię zasilającą
• możliwość podłączenia do 16 sygnałów bezpotencjałowych
• możliwość skonfigurowania wejść w kilku trybach: aktywne, nieaktywne, zwarcie, przerwa
• sygnalizacja statusu każdego wejścia na ekranie urządzenia sterującego
• montaż na szynie DIN (TH-35)
• możliwość podłączenia dodatkowego panelu z diodami sygnalizacyjnymi oraz przyciskiem do testowania poprawności działania modułu
• moduł może być zasilany tylko przez system FZLV II

Naklejka PH3F 18.1(2)

MODUŁ ZEWNĘTRZNY PH3F

Moduł PH3F służy do monitorowania sygnałów potencjałowych 230V AC. Urządzenie może być wykorzystane jako czujnik zaniku fazy lub do
sterowania za pośrednictwem przełączników, oświetleniem awaryjnym
według wymagań użytkownika. Moduł ma 3 wejścia potencjałowe z
programowalną logiką zadziałania. Wejścia można zaprogramować tak aby osobno monitorować poszczególne zabezpieczenia obwodów oświetlenia podstawowego, bądź jako czujnik zaniku fazy 3PH. Każdemu z trzech wejść można przypisać funkcję opóźnienia powrotu zasilania.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie wyłączników oświetlenia podstawowego lub jako czujnik zaniku fazy
• komunikacja z systemem FZLV II poprzez linię zasilającą
• możliwość skonfigurowania logiki zadziałania wejść w kilku trybach
• możliwość monitorowania zabezpieczeń obwodów oświetlenia podstawowego
• diody sygnalizacyjne opisujące stan każdego wejścia
• moduł może być zasilany tylko przez system FZLV II.

Obudowa OUT4F 18.1 (2)

MODUŁ ZEWNĘTRZNY OUT4F

Moduł OUT4F jest uniwersalnym urządzeniem wyjściowym przeznaczonym do współpracy między urządzeniami elektrycznymi, urządzeniami przeciwpożarowymi a systemem Centralnej Baterii firmy AWEX. Przeznaczony jest do współpracy z systemem FZLV II i zasilany z jego obwodów. Moduł OUT4F jest wyposażone w 4 wyjścia przekaźnikowe do sterowania lub sygnalizowania dowolnym urządzeniem. Transmisja danych między modułem a urządzeniem sterującym realizowana jest tym samym przewodem co zasilanie. Urządzenie może współpracować z systemami oddymiania, automatycznymi systemami gaśniczymi i innymi urządzeniami przeznaczonymi do ochrony przeciwpożarowej i nie tylko.

Cechy charakterystyczne:
• komunikacja z systemem FZLV II poprzez linię zasilającą
• 4 wyjścia przekaźnikowe
• montaż na szynie DIN (TH-35)
• moduł może być zasilany tylko przez system FZLV II

Obudowa ADFD 18.1

MODUŁ ADRESOWY DYNAMICZNY ADFD

Moduł adresowy ADFD służy do monitorowania i sterowania dynamicznymi oprawami oświetleniowymi. Moduł współpracuje ze źródłami światła LED produkowanymi przez AWEX. Jest przeznaczony do stosowania w obwodach zasilanych ze złącza systemowego FZLV II. Moduł ADFD jest instalowany bezpośrednio w dynamicznych oprawach oświetleniowych i obsługuje źródła światła firmy AWEX (do 6W), które są połączone za pomocą bloku oznaczonego „Display”.

Cechy charakterystyczne:
• każdy moduł ADFD ma swój unikalny adres
• automatyczne wyszukiwanie podłączonych modułów przez jednostkę sterującą FZLV II
• możliwość zaprogramowania dowolnego dynamicznego scenariusza
• automatyczne testowanie modułów
• aktualizacja oprogramowania modułu zdalnego
• komunikacja z systemem FZLV II przez linię zasilającą