lps

System centralnej baterii CBS LPS/LPS-E

System Centralnej Baterii CBS LPS oferowany przez firmę AWEX
jest nowoczesnym, niezawodnym i łatwym w obsłudze urządzeniem.
Zaprojektowany został zgodnie ze standardami obowiązujących norm oraz
z wykorzystaniem technologii SMART. Pod względem funkcjonalnym jest
odpowiednikiem systemu CBS, jednakże ze względu na niewielkie rozmiary
i ograniczoną moc, dedykowany jest do instalacji w mniejszych obiektach,
lub w obiektach wymagających dywersyfikacji źródeł zasilania opraw
awaryjnych (jako system grupowy).

System pozwala na zasilanie opraw o łącznej mocy 1500W w czasie
podtrzymania 1h lub 500W w czasie podtrzymania 3h. Dzięki czterem
wejściom sensorowym, zainstalowanym w module sterującym, istnieje
możliwość zarządzania strefami pożarowymi poprzez zastosowanie
czujników zaniku faz (CFZ), kontrolujących napięcie rozdzielni zasilania
strefowego. Dodatkowo przewidziano rozbudowę systemu o moduły
ELS230 z dziewięcioma potencjałowymi wejściami sterującymi. Moduły
liniowe posiadają oddzielne zabezpieczenie dla trybu AC i DC, co znacznie
zwiększa poziom bezpieczeństwa załączenia oświetlenia awaryjnego
w obiekcie. System w trybie stałoprądowym pracuje w układzie sieci IT
(układ izolowany).

Najważniejsze parametry:
• automatyczne wykonywanie testów
• automatyczne wykrywanie i dodawanie opraw do systemu
• monitorowanie obwodów
• monitorowanie opraw
• programowanie i konfiguracja opraw z poziomu systemu
• komunikacja z oprawami za pomocą przewodu zasilającego
• technologia SMART (dowolny tryb pracy oprawy)
• oddzielne zabezpieczenia w modułach liniowych trybów AC i DC
• złącze i karta SD służąca do zapisywania, przenoszenia i wydruku
raportu systemu oświetlenia awaryjnego, zgodnego z PN-EN 50172
• możliwość zapisu ustawień systemu (back-up) na karcie SD
• tryb pracy nocnej (dozorowanej)
• możliwość sterowania oprawi i funkcjami systemu za pomocą złączy 24V
i 230V wewnętrznych i zewnętrznych
• możliwość monitorowania zasilania w rozdzielniach obiektowych oraz
pojedynczych obwodach oświetleniowych
• port USB
• złącze RJ45 do bezpośredniej komunikacji z dowolnym komputerem
poprzez sieć Ethernet
• podgląd stanu systemu w dowolnej przeglądarce internetowej
• zarządzanie i wizualizacja systemu za pośrednictwem dedykowanego
oprogramowania SMART VISIO
• zasilanie opraw o łacznej mocy 1500W w czasie podtrzymania 1h lub
500W w czasie 3h

Elementy systemu

Moduł sterujący

MODUŁ STERUJĄCY CM-NET

Moduł sterujący nadzoruje i zarządza pracą pozostałych modułów
wchodzących w skład baterii centralnej.

Cechy charakterystyczne:

Konfiguracja:
• 8 klawiszy konfiguracyjnych
• złącze RJ45 – wizualizacja SMART VISIO lub nadzór za pomocą dowolnej przeglądarki www

Sterowanie systemem:
• 4 wejścia bezpotencjałowe 24V dowolnie programowalne np.:
test funkcyjny, test baterii, wejście sensorowe itd.
• 4 klawisze z funkcjami
• blokada
• start testu funkcjonalnego
• start testu baterii
• reset błędu głębokiego rozładowania
• 4 klawisze z funkcjami dowolnie programowanymi:
• załączenie obwodów do zasilania AC
• załączenie obwodów do zasilania DC
• kasowanie alarmu: upływu
• kasowanie alarmu: praca awaryjna
• test funkcyjny bez rozgrzewania
• 3 magistrale komunikacyjne LON
• 2 timery
• złącze czujnika zaniku faz 3PH
• wejście zdalnej blokady systemu

Komunikacja zewnętrzna:
• wyświetlenie bieżącego stanu systemu
• wskaźniki LED
• wyświetlacz LCD
• BMS – BACnet, LonWorks
• 3 wyjścia bezpotencjałowe – PZS lub BMS

Ładowarka

ŁADOWARKA – L-980

Moduł ładowarki zapewnia ładowanie baterii w oparciu o charakterystykę ładowania UI z kompensacją temperaturową zgodnie z normą PN-EN 50171. Algorytm ładowania realizowany przez ładowarkę nadzorowany jest przez moduł sterujący.

Cechy charakterystyczne:
• ładowanie baterii akumulatorów zgodnie z normą PN-EN 50171
• współpraca i sterowanie wzmacniaczami ładowania BST-980
• monitorowanie upływności na obwodach końcowych
• ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatorów
• możliwość kontroli symetrii napięcia baterii
• sterowanie wentylatorem
• 3 złącza pomiarowe
• napięcia
• prądu
• temperatury
• wyświetlanie bieżącego stanu ładowarki
• 4 wyjścia bezpotencjałowe dowolnie programowane
• wskaźnik LED naładowania baterii
• service pin

MODOL-MKL

MODUŁ KONTROLI ŁADOWANIA – CCM

Moduł CCM służy do kontroli proces ładowania akumulatorów. Ładowanie realizowane jest za pomocą wzmacniaczy BST-430W. W przypadku konieczności naładowania baterii o większej pojemności stosuje się do 16 wzmacniaczy BST-430.

Cechy charakterystyczne:
• współpraca i sterowanie wzmacniaczami ładowania BST-430
• monitorowanie upływności na obwodach końcowych
• ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatorów
• możliwość kontroli poszczególnych akumulatorów przy współpracy z systemem kontroli baterii BC.
• sterowanie wentylatorem
• 2 złącza pomiarowe: prądu, temperatury
• złącze RS do komunikacji z systemem BC
• wyświetlanie bieżącego stanu ładowarki
• 3 wyjścia bezpotencjałowe dowolnie programowane
• wskaźnik LED statusu modułu
• service PIN

MODOL-BST430

BOOSTER – BST 430

Wzmacniacz BST 430 zapewnia ładowanie baterii w oparciu
o charakterystykę ładowania UI z kompensacją temperaturową zgodnie
z normą PN-EN 50171.

Cechy charakterystyczne:
• współpraca z Modułem kontroli ładowania CCM
• napięcie ładowania boost 265 VDC
• napięcie ładowania float 246 VDC
• maksymalna moc ładowania 430W ± 5%
• maksymalny prąd ładowania 2A ± 5%
• cztery wskaźniki LED: ładowanie, gotowość, błąd ogólny, status
• ochrona przed głębokim rozładowaniem 183,6 VDC
• 2 wejścia bezpotencjałowe

MODOL-ML-E 2x6A

MODUŁ LINIOWY – ML-E 2x6A

Moduł 2x6A zasila dwa obwody końcowe.

Cechy charakterystyczne:
• sterowanie oprawami w technologii SMART
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu
• niezależne sterowanie każdym obwodem
• niezależne sterowanie każdą oprawą
• możliwość identyfikacji opraw
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu
• service pin
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze źródłami światła: LED, żarowymi
• regulowany czas przełączania AC/DC
• regulowany czas pracy w awarii dla każdego obwodu

MODOL-ML-E

MODUŁ LINIOWY – ML-E 4x3A

Moduł 4x3A zasila cztery obwody końcowe.

Cechy charakterystyczne:
• sterowanie oprawami w technologii SMART
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu
• niezależne sterowanie każdym obwodem
• niezależne sterowanie każdą oprawą
• możliwość identyfikacji opraw
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu
• service pin
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze źródłami światła: LED, żarowymi
• regulowany czas przełączania AC/DC
• regulowany czas pracy w awarii dla każdego obwodu

MODOL-ML-E8x1,5Av18

MODUŁ LINIOWY – ML-E 8X1,5A

Moduł 8X1,5A zasila osiem obwodów końcowych.

Cechy charakterystyczne:
• sterowanie oprawami w technologii SMART
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu
• niezależne sterowanie każdym obwodem
• niezależne sterowanie każdą oprawą
• możliwość identyfikacji opraw
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu
• service pin
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze źródłami światła: LED, żarowymi
• regulowany czas przełączania AC/DC
• regulowany czas pracy w awarii dla każdego obwodu

ML-S 1x6

MODUŁ LINIOWY – ML-S 1x6A

Moduł 1x6A zasila jeden obwód końcowy

Cechy charakterystyczne:
• sterowanie oprawami w technologii SMART
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu
• niezależne sterowanie każdym obwodem
• niezależne sterowanie każdą oprawą
• oddzielne zabezpieczenie zasilania sieciowego AC i bateryjnego DC
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu
• service pin
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze źródłami światła: LED, żarowymi
• regulowany czas przełączania AC/DC
• regulowany czas pracy w awarii dla każdego obwodu

ML-S 2x4

MODUŁ LINIOWY – ML-S 2x4A

Moduł 2x4A zasila dwa obwody końcowe.

Cechy charakterystyczne:
• sterowanie oprawami w technologii SMART
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu
• niezależne sterowanie każdym obwodem
• niezależne sterowanie każdą oprawą
• oddzielne zabezpieczenie zasilania sieciowego AC i bateryjnego DC
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu
• service pin
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze źródłami światła: LED, żarowymi
• regulowany czas przełączania AC/DC
• regulowany czas pracy w awarii dla każdego obwodu

ML-S 4x3

MODUŁ LINIOWY – ML-S 4x3A

Moduł 4x3A zasila cztery obwody końcowe.

Cechy charakterystyczne:
• sterowanie oprawami w technologii SMART
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu
• niezależne sterowanie każdym obwodem
• niezależne sterowanie każdą oprawą
• oddzielne zabezpieczenie zasilania sieciowego AC i bateryjnego DC
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu
• service pin
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze źródłami światła: LED, żarowymi
• regulowany czas przełączania AC/DC
• regulowany czas pracy w awarii dla każdego obwodu

Moduł LS-24

MODUŁ SENSOROWY – LS-24

Moduł wejść bezpotencjałowych monitoruje do 8 wejść w pętli prądowej 24V.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie pętli prądowej czujników zaniku faz
• monitorowanie pętli prądowej 24V DC
• możliwość sterowania systemem z BMS poprzez wejścia bezpotencjałowe
• programowalne opóźnienie powrotu
• service pin
• wskaźniki błędu i statusu modułu
• wskaźniki aktywnych wejść
• możliwość negacji wejść sensorowych

Moduł LS-230

MODUŁ SENSOROWY – LS-230

Moduł wyposażony jest w 8 wejść potencjałowych 230V AC.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie łączników oświetlenia podstawowego
• programowana odwracalna logika działania wejść
• możliwość monitorowania pojedynczych zabezpieczeń oświetlenia podstawowego
• programowany czas opóźnienia powrotu
• service pin
• wskaźniki błędu i statusu modułu
• wskaźniki inwersji i stanu wejść

wkład_SOA_18_1_PL_Strona_083_Obraz_0001

MODUŁ ZEWNĘTRZNY ELS–230

Moduł sensorowy ELS–230V służy do monitorowania sygnałów potencjałowych 230V AC z łączników oświetlenia podstawowego w celu aktywowania grupy sterującej oprawami oświetlenia awaryjnego wraz z oświetleniem podstawowym. Moduł posiada 9 wejść. Wejściom można odwrócić logikę działania w celu monitorowania pojedynczych zabezpieczeń obwodów. Moduł ELS-230 może pełnić funkcję czujnika zaniku faz. Wejściom sterującym można przypisać opóźnienie powrotu. Moduł posiada serwis pin, trymery obrotowe do nadawania adresu, złącze LON do przesyłania danych (z wbudowanym rezystorem terminującym), złącze zasilające 24V. Moduł wyposażony jest we wskaźniki LED informujące o stanie poszczególnych wejść.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie łączników oświetlenia podstawowego
• pełnienie roli czujnika zaniku faz
• programowana odwracalna logika działania wejść
• możliwość monitorowania pojedynczych zabezpieczeń oświetlenia
podstawowego
• programowany czas opóźnienia powrotu
• service pin
• wskaźniki błędu i statusu modułu
• wskaźniki inwersji i stanu wejść

wkład_SOA_18_1_PL_Strona_083_Obraz_0002

MODUŁ ZEWNĘTRZNY CZF LON

Moduł sensorowy CZF LON służy do monitorowania sygnałów
potencjałowych 230V AC z łączników oświetlenia podstawowego w celu
aktywowania grupy sterującej oprawami oświetlenia awaryjnego wraz
z oświetleniem podstawowym. Moduł posiada 3 wejścia. Wejściom
można odwrócić logikę działania w celu monitorowania pojedynczych
zabezpieczeń obwodów. Moduł CZF LON może pełnić funkcję czujnika
zaniku faz. Wejściom sterującym można przypisać opóźnienie powrotu.
Moduł posiada serwis pin, trymery obrotowe do nadawania adresu, złącze
LON do przesyłania danych (z wbudowanym rezystorem terminującym),
złącze zasilające 24V. Moduł wyposażony jest we wskaźniki LED informujące
o stanie poszczególnych wejść.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie łączników oświetlenia podstawowego lub pełnienie roli
czujnika zaniku faz
• programowana odwracalna logika działania poszczególnych wejść
• możliwość monitorowania pojedynczych zabezpieczeń oświetlenia
podstawowego
• programowany czas opóźnienia powrotu
• service pin
• wskaźniki błędu i statusu modułu
• wskaźniki stanu wejść

wkład_SOA_18_1_PL_Strona_084_Obraz_0004

CZUJNIK ZANIKU FAZY CZF-01

Czujnik zaniku faz o szybkim bezzwłocznym progu zadziałania, wykorzystywany jest do kontroli napięcia w rozdzielnicach oświetlenia podstawowego w celu wysterowania odpowiednich obwodów lub całego systemu do pracy awaryjnej. Próg zadziałania zgodny z normą PN-EN60598-2-22.

wkład_SOA_18_1_PL_Strona_089_Obraz_0001

MODUŁ PZS LON

Moduł PZS LON służy do monitorowania systemów Centralnej Baterii
podłączonych poprzez magistrale LON. Dzięki modułowi PZS LON możemy sprawdzić stan oraz nazwę systemu. Dodatkowo mamy możliwość odczytania wszystkich błędów jakie pojawiły się w każdym z połączonych systemów. Moduł posiada wyświetlacz LCD, diody sygnalizacyjne na panelu: Praca AC, Praca DC, Blokada, Błąd, 5 przycisków i kluczyk.

Cechy charakterystyczne:
• odczytanie i wyświetlenie bieżącego stanu systemów podłączonych do
modułu
• urządzenie typu Plug & Play, wystarczy podłączyć bez konieczności
konfiguracji
• monitorowanie systemu w obrębie jednej grupy (maksymalnie
10 systemów), możliwość zmiany grupy 1-4
• możliwość blokady wszystkich podłączonych urządzeń za pomocą
przycisku Block
• konfiguracja blokady dla wybranych systemów tzn . nie wszystkie
systemy muszą być blokowane przez moduł , mogą być tylko
monitorowane
• zapis konfiguracji w przypadku zaniku zasilania
• utrata komunikacji sygnalizowana przez moduł (timeout)
• utrata komunikacji z systemem powoduje automatyczne odblokowanie
wcześniej nałożonej blokady
• sygnalizacja dźwiękowa błędu w systemie (możliwość odłożenia na
określony przedział czasowy)
• diody sygnalizacyjne na panelu:
Praca AC,
Praca DC,
Blokada,
Błąd,
• stan diody zależy od wszystkich monitorowanych systemów,