lps

System centralnej baterii CBS LPS

System Centralnej Baterii CBS LPS oferowany przez firmę AWEX
jest nowoczesnym, niezawodnym i łatwym w obsłudze urządzeniem.
Zaprojektowany został zgodnie ze standardami obowiązujących norm oraz
z wykorzystaniem technologii SMART. Pod względem funkcjonalnym jest
odpowiednikiem systemu CBS, jednakże ze względu na niewielkie rozmiary
i ograniczoną moc, dedykowany jest do instalacji w mniejszych obiektach,
lub w obiektach wymagających dywersyfikacji źródeł zasilania opraw
awaryjnych (jako system grupowy).

System pozwala na zasilanie opraw o łącznej mocy 1500W w czasie
podtrzymania 1h lub 500W w czasie podtrzymania 3h. Dzięki czterem
wejściom sensorowym, zainstalowanym w module sterującym, istnieje
możliwość zarządzania strefami pożarowymi poprzez zastosowanie
czujników zaniku faz (CFZ), kontrolujących napięcie rozdzielni zasilania
strefowego. Dodatkowo przewidziano rozbudowę systemu o moduły
ELS230 z dziewięcioma potencjałowymi wejściami sterującymi. Moduły
liniowe posiadają oddzielne zabezpieczenie dla trybu AC i DC, co znacznie
zwiększa poziom bezpieczeństwa załączenia oświetlenia awaryjnego
w obiekcie. System w trybie stałoprądowym pracuje w układzie sieci IT
(układ izolowany).

Najważniejsze parametry:
• automatyczne wykonywanie testów
• automatyczne wykrywanie i dodawanie opraw do systemu
• monitorowanie obwodów
• monitorowanie opraw
• programowanie i konfiguracja opraw z poziomu systemu
• komunikacja z oprawami za pomocą przewodu zasilającego
• technologia SMART (dowolny tryb pracy oprawy)
• oddzielne zabezpieczenia w modułach liniowych trybów AC i DC
• złącze i karta SD służąca do zapisywania, przenoszenia i wydruku
raportu systemu oświetlenia awaryjnego, zgodnego z PN-EN 50172
• możliwość zapisu ustawień systemu (back-up) na karcie SD
• tryb pracy nocnej (dozorowanej)
• możliwość sterowania oprawi i funkcjami systemu za pomocą złączy 24V
i 230V wewnętrznych i zewnętrznych
• możliwość monitorowania zasilania w rozdzielniach obiektowych oraz
pojedynczych obwodach oświetleniowych
• port USB
• złącze RJ45 do bezpośredniej komunikacji z dowolnym komputerem
poprzez sieć Ethernet
• podgląd stanu systemu w dowolnej przeglądarce internetowej
• zarządzanie i wizualizacja systemu za pośrednictwem dedykowanego
oprogramowania SMART VISIO
• zasilanie opraw o łacznej mocy 1500W w czasie podtrzymania 1h lub
500W w czasie 3h

Akcesoria

ELS_230 - zdjęcie

MODUŁ ZEWNĘTRZNY ELS–230
Moduł sensorowy ELS–230V służy do monitorowania sygnałów potencjałowych 230V AC z łączników oświetlenia podstawowego w celu aktywowania grupy sterującej oprawami oświetlenia awaryjnego wraz z oświetleniem podstawowym. Moduł posiada 9 wejść. Wejściom można odwrócić logikę działania w celu monitorowania pojedynczych zabezpieczeń obwodów. Moduł ELS-230 może pełnić funkcję czujnika zaniku faz. Wejściom sterującym można przypisać opóźnienie powrotu. Moduł posiada serwis pin, trymery obrotowe do nadawania adresu, złącze LON do przesyłania danych (z wbudowanym rezystorem terminującym), złącze zasilające 24V. Moduł wyposażony jest we wskaźniki LED informujące o stanie poszczególnych wejść.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie łączników oświetlenia podstawowego
• pełnienie roli czujnika zaniku faz
• programowana odwracalna logika działania wejść
• możliwość monitorowania pojedynczych zabezpieczeń oświetlenia
podstawowego
• programowany czas opóźnienia powrotu
• service pin
• wskaźniki błędu i statusu modułu
• wskaźniki inwersji i stanu wejść

ELS_230 - tabelka
CZF LON - zdjęcie

MODUŁ ZEWNĘTRZNY CZF LON
Moduł sensorowy CZF LON służy do monitorowania sygnałów
potencjałowych 230V AC z łączników oświetlenia podstawowego w celu
aktywowania grupy sterującej oprawami oświetlenia awaryjnego wraz
z oświetleniem podstawowym. Moduł posiada 3 wejścia. Wejściom
można odwrócić logikę działania w celu monitorowania pojedynczych
zabezpieczeń obwodów. Moduł CZF LON może pełnić funkcję czujnika
zaniku faz. Wejściom sterującym można przypisać opóźnienie powrotu.
Moduł posiada serwis pin, trymery obrotowe do nadawania adresu, złącze
LON do przesyłania danych (z wbudowanym rezystorem terminującym),
złącze zasilające 24V. Moduł wyposażony jest we wskaźniki LED informujące
o stanie poszczególnych wejść.

Cechy charakterystyczne:
• monitorowanie łączników oświetlenia podstawowego lub pełnienie roli
czujnika zaniku faz
• programowana odwracalna logika działania poszczególnych wejść
• możliwość monitorowania pojedynczych zabezpieczeń oświetlenia
podstawowego
• programowany czas opóźnienia powrotu
• service pin
• wskaźniki błędu i statusu modułu
• wskaźniki stanu wejść

CZF LON - tabelka
CZF-1

CZUJNIK ZANIKU FAZY CZF-01
Czujnik zaniku faz o szybkim bezzwłocznym progu zadziałania, wykorzystywany jest do kontroli napięcia w rozdzielnicach oświetlenia podstawowego w celu wysterowania odpowiednich obwodów lub całego systemu do pracy awaryjnej. Próg zadziałania zgodny z normą PN-EN60598-2-22.

CZF-01 - tabelka
PZS LON - zdjęcie

MODUŁ PZS LON
Moduł PZS LON służy do monitorowania systemów Centralnej Baterii
podłączonych poprzez magistrale LON. Dzięki modułowi PZS LON możemy sprawdzić stan oraz nazwę systemu. Dodatkowo mamy możliwość odczytania wszystkich błędów jakie pojawiły się w każdym z połączonych systemów. Moduł posiada wyświetlacz LCD, diody sygnalizacyjne na panelu: Praca AC, Praca DC, Blokada, Błąd, 5 przycisków i kluczyk.

Cechy charakterystyczne:
• odczytanie i wyświetlenie bieżącego stanu systemów podłączonych do
modułu
• urządzenie typu Plug & Play, wystarczy podłączyć bez konieczności
konfiguracji
• monitorowanie systemu w obrębie jednej grupy (maksymalnie
10 systemów), możliwość zmiany grupy 1-4
• możliwość blokady wszystkich podłączonych urządzeń za pomocą
przycisku Block
• konfiguracja blokady dla wybranych systemów tzn . nie wszystkie
systemy muszą być blokowane przez moduł , mogą być tylko
monitorowane
• zapis konfiguracji w przypadku zaniku zasilania
• utrata komunikacji sygnalizowana przez moduł (timeout)
• utrata komunikacji z systemem powoduje automatyczne odblokowanie
wcześniej nałożonej blokady
• sygnalizacja dźwiękowa błędu w systemie (możliwość odłożenia na
określony przedział czasowy)
• diody sygnalizacyjne na panelu:
Praca AC,
Praca DC,
Blokada,
Błąd,
• stan diody zależy od wszystkich monitorowanych systemów,

PZS LON - tabelka