lps

System centralnej baterii CBS LPS

System Centralnej Baterii CBS LPS oferowany przez firmę AWEX
jest nowoczesnym, niezawodnym i łatwym w obsłudze urządzeniem.
Zaprojektowany został zgodnie ze standardami obowiązujących norm oraz
z wykorzystaniem technologii SMART. Pod względem funkcjonalnym jest
odpowiednikiem systemu CBS, jednakże ze względu na niewielkie rozmiary
i ograniczoną moc, dedykowany jest do instalacji w mniejszych obiektach,
lub w obiektach wymagających dywersyfikacji źródeł zasilania opraw
awaryjnych (jako system grupowy).

System pozwala na zasilanie opraw o łącznej mocy 1500W w czasie
podtrzymania 1h lub 500W w czasie podtrzymania 3h. Dzięki czterem
wejściom sensorowym, zainstalowanym w module sterującym, istnieje
możliwość zarządzania strefami pożarowymi poprzez zastosowanie
czujników zaniku faz (CFZ), kontrolujących napięcie rozdzielni zasilania
strefowego. Dodatkowo przewidziano rozbudowę systemu o moduły
ELS230 z dziewięcioma potencjałowymi wejściami sterującymi. Moduły
liniowe posiadają oddzielne zabezpieczenie dla trybu AC i DC, co znacznie
zwiększa poziom bezpieczeństwa załączenia oświetlenia awaryjnego
w obiekcie. System w trybie stałoprądowym pracuje w układzie sieci IT
(układ izolowany).

Najważniejsze parametry:
• automatyczne wykonywanie testów
• automatyczne wykrywanie i dodawanie opraw do systemu
• monitorowanie obwodów
• monitorowanie opraw
• programowanie i konfiguracja opraw z poziomu systemu
• komunikacja z oprawami za pomocą przewodu zasilającego
• technologia SMART (dowolny tryb pracy oprawy)
• oddzielne zabezpieczenia w modułach liniowych trybów AC i DC
• złącze i karta SD służąca do zapisywania, przenoszenia i wydruku
raportu systemu oświetlenia awaryjnego, zgodnego z PN-EN 50172
• możliwość zapisu ustawień systemu (back-up) na karcie SD
• tryb pracy nocnej (dozorowanej)
• możliwość sterowania oprawi i funkcjami systemu za pomocą złączy 24V
i 230V wewnętrznych i zewnętrznych
• możliwość monitorowania zasilania w rozdzielniach obiektowych oraz
pojedynczych obwodach oświetleniowych
• port USB
• złącze RJ45 do bezpośredniej komunikacji z dowolnym komputerem
poprzez sieć Ethernet
• podgląd stanu systemu w dowolnej przeglądarce internetowej
• zarządzanie i wizualizacja systemu za pośrednictwem dedykowanego
oprogramowania SMART VISIO
• zasilanie opraw o łacznej mocy 1500W w czasie podtrzymania 1h lub
500W w czasie 3h