SPS - zdjęcie

SYSTEM CENTRALNEJ BATERII SPS

System Centralnej Baterii SPS jest urządzeniem zapewniającym zasilanie awaryjne (gwarantowane) podczas zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego. Głównym zadaniem systemu jest dostarczenie zasilania dla opraw oświetlenia awaryjnego przy zachowaniu 100% mocy, przez co najmniej 1 godzinę. Oświetlenie, w którym zastosowano oprawy LED, fluorescencyjne lub kompaktowe fluorescencyjne mogą być mieszane w tej samej instalacji. Istnieje możliwość podłączenia dowolnego rodzaju oprawy bez konieczności instalacji dodatkowego modułu wewnątrz. Podczas projektowania urządzenia zachowano pełną zgodność z obowiązującymi normami. Urządzenie składa się z inwertera, który odpowiada za utrzymanie napięcia 230 VAC ± 3 % 50 Hz na obwodach wyjściowych. System wyposażony został we własne baterie o pojemności zależnej od obciążenia, jak i koniecznego czasu zapewnienia zasilania opraw awaryjnych.

Zastosowane baterie to bezobsługowe akumulatory z 10 letnią żywotnością. SPS działa w technologii Offline, podłączone urządzenia zasilane są bezpośrednio z sieci. Napięcie zasilania jest cały czas monitorowane i w razie jego zaniku układ sterowania (po czasie ok. 150 ms) odłącza zasilanie z sieci i przechodzi w stan pracy akumulatorowej. Urządzenie jest zabezpieczone przed nadmiernym obciążeniem i zwarciem na obwodzie. Bezpieczniki obwodowe są stale monitorowane a informacja o ich uszkodzeniu pojawia się na przednim panelu sygnalizacyjnym. Pomimo prostego wykonania w systemie SPS zaimplementowano szereg nowoczesnych funkcji. Konfiguracja i obsługa odbywa się poprzez wbudowany serwer www oraz aplikację SmartVisio (opcjonalnie). Zastosowanie uniwersalnych protokołów Modbus i BACnet pozwala na integracje systemu z BMS budynku. Niewielkie wymiary szafy umożliwiają instalację systemu w miejscach, gdzie nie można pozwolić sobie na umieszczanie wielkogabarytowych systemów centralnej baterii.

Cechy charakterystyczne:
• Zgodność z normami EN 50171, EN 50272-1, EN 50272-2, EN 60950-1
• Pomiar napięcia i prądu ładowania/rozładowania baterii
• Monitorowanie bezpieczników obwodów
• Wbudowany wewnętrzny czujnik zaniku zasilania z punktem przełączania zgodnym z normą EN 60950-2-22
• 4 wejścia bezpotencjałowe konfigurowalne jako przełącznik, czujnik zaniku fazy, blokada
• 4 wejścia napięciowe konfigurowalne jako przełącznik, czujnik zaniku fazy, blokada
• 4 wyjścia bezpotencjałowe konfigurowalne jako wskaźnik pracy sieciowej, pracy bateryjnej, usterki, pracy awaryjnej, blokady, testu itp.
• Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem baterii
• Konfiguracja i obsługa poprzez wbudowany serwer www oraz aplikację SmartVisio
• Obsługa protokołów MODBUS i BACNET
• Konfiguracja obwodów do pracy na ciemno, na jasno, przełączanej
• Możliwość ustawienia dla obwodów dowolnych trybów pracy, czujników zaniku fazy oraz czasów podtrzymania
• Zdalny import i eksport konfiguracji, dostęp do logów oraz aktualizacja oprogramowania
• Możliwość automatycznego wysyłania e-maili
• Test funkcjonalny (krótki) i test podtrzymania (długi) wyzwalane automatycznie bądź ręcznie
• Obsługa wielu języków
• Programowane opóźnienie wejścia do trybu awaryjnego i powrotu z tego trybu
• Wskaźniki na obudowie: praca z sieci, praca z baterii, praca awaryjna, blokada, test, błąd ładowarki, błąd baterii, błąd inwertera, błąd obwodu, zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
• Przyciski na obudowie: Start testu krótkiego/długiego, reset sygnalizacji zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem

Elementy systemu

wkład_SOA_18_1_PL_Strona_055_Obraz_0001

PANEL ZDALNEJ SYGNALIZACJI – PZS
Panel służy do zdalnej kontroli podstawowych stanów systemu takich jak: gotowość do pracy, praca z akumulatorów, usterka. Przy pomocy wbudowanego kluczyka istnieje możliwość zablokowania pracy ciągłej. Takie rozwiązanie zabezpiecza system przed ingerencją osoby niepowołanej.

CZF-1

CZUJNIK ZANIKU FAZ – CZF-01
Czujnik zaniku faz o szybkim czasie zadziałania wykorzystywany do kontroli napięcia w rozdzielnicach oświetlenia podstawowego w celu wysterowania odpowiednich obwodów lub całego systemu do pracy awaryjnej.
Próg zadziałania zgodny z normą PN-EN 60598-2-22.