DES - zdjęcie

SYSTEM OŚWIETLENIA DYNAMICZNEGO DES

DES jest systemem oświetlenia dynamicznego składający się z opraw kierunkowych, panelu sterowania oraz centralnego układu zasilania. Oprawy dynamiczne mogą wyświetlać do 10 rożnych znaków w zależności od zaprogramowanego scenariusza. Dzięki zastosowaniu systemu DES można wskazać odpowiednią drogę ewakuacji w przypadku zagrożenia np. pożaru.

OPRAWY DES
Każda oprawa może wyświetlić jeden z dziesięciu znaków zaprogramowanych zgodnie ze scenariuszem. Oprawa dynamiczna może być zasilana z wbudowanego akumulatora (wersja autonomiczna) lub podłączona do zasilania z CBS. Sygnał sterujący pochodzi z panelu sterowania DES.

INSTALACJA DES
Panel sterowania DES kontroluje scenariusze zainicjowane przez alarmy pożarowe. Za pomocą linii komunikacyjnej steruje znakami wyświetlanymi na oprawach DES. System centralnej baterii zapewnia zasilanie opraw DES w czasie pojawienia się awarii dzięki zastosowaniu zestawy akumulatorów. System centralnej baterii posiada wewnętrzną ładowarkę kontrolującą proces ładowania i przełączenia trybu pracy.

Cechy charakterystyczne:
• panel dotykowy
• unikalne adresy
• moduły adresowane na etapie produkcji
• niewymagany programator adresu
• intuicyjne graficzne menu
• dowolna polaryzacja przewodów komunikacyjnych
• możliwość zdalnej kontroli poprzez Ethernet i dowolną przeglądarkę internetową
• monitorowanie centrali do 750 opraw – 3 magistrale logiczne 01, 02 i 03
• możliwość rozszerzenia do 4000 opraw poprzez zastosowanie modułów podrzędnych
• sygnalizacja stanu systemu
• wewnętrzny akumulator
• automatyczne wykonywanie testów
• rejestrowanie wyników testów w dzienniku zdarzeń
• możliwość podziału opraw na grupy z dowolnie konfigurowanym czasem testowania
• współpraca z oprawami DES
• zarządzanie i wizualizacja systemu za pomocą dedykowanego oprogramowania SmartVISIO
• system BACnet, umożliwiający kompatybilność z systemem BMS

Topologia systemu

System DES współpracuje z systemem centralnej baterii CBS, dzięki takiemu rozwiązaniu oprawy dynamiczne zasilane są również w czasie awarii. Obwody zasilające oprawy dynamiczne powinny być prowadzone przewodem 3-żyłowym ognioodpornym. W przypadku opraw autonomicznych zasilanie w czasie awarii zapewnia wbudowany akumulator.

Komunikacja między oprawami dynamicznymi a panelem sterującym odbywa się za pośrednictwem 3-żyłowego przewodu komunikacyjnego. Panel  DES przesyła informację o aktywnym scenariuszu do konkretnych opraw. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego kompletnego sprawdzenia poprawności działania zainstalowanych opraw. Rezultat testów rejestrowany jest w dzienniku zdarzeń zapisywanym w nieulotnej pamięci jednostki sterującej.

Oprawy dynamiczne mogę wyświetlić do 10 znaków w zależności od przyjętego scenariusza, dodatkową funkcją jest tryb światła biegnącego. Scenariusze uruchamiane są za pośrednictwem jednostki sterujące DES panel oraz modułu wejść bezpotencjałowych MWB, który zbiera sygnały z urządzeń detekcyjnych. W każdym momencie można dokonać zmian w scenariuszach bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania.

DES - topologia

Elementy systemu

MPU250_power - zdjęcie

MPU250 POWER – MODUŁ PODRZĘDNY
Cechy charakterystyczne:
• Monitorowanie do 250 opraw DES
• Maks. długość linii komunikacyjnej 1200 m
• montaż modułu podrzędnego na szynie DIN-3 (TH35)
• wbudowany zasilacz bezprzerwowy
• dioda sygnalizująca ładowanie wbudowanego akumulatora
• możliwość samodzielnego nastawienia adresu IP
• komunikacja z panelem kontrolnym poprzez złącze RJ45

MWB - zdjęcie

MWB – MODUŁ WEJŚĆ BEZPOTENCJAŁOWYCH
Cechy charakterystyczne:
• przeznaczony do współpracy z panelem kontrolnym DES oraz
oprawami DES
• komunikacja za pomocą protokołu RS485
• możliwość zastosowania do 10 modułów MWB na jednym obwodzie
• zasilany za pomocą dedykowanego zasilacza bezprzerwowego 8-32V DC, średni pobór prądu ok 10mA
• możliwość podłączenia do 12 sygnałów bezpotencjałowych
• możliwość skonfigurowania wejść z modułu nadrzędnego w kilku trybach: 1k; 4,7k; 22k; 47k; NC
• diody sygnalizacyjne wskazujące błędy, działania i komunikacji
• wyjście sterujące bezpotencjałowe (przekaźnik elektroniczny, obciążalność do 30V; 0,5A)
• montaż na szynie DIN (TH-35)
• kompaktowa obudowa

ZMP-U - zdjęcia

ZMP U – BEZPRZERWOWY ZASILACZ
Cechy charakterystyczne:
• dedykowany do współpracy z modułem MWB
• zasilanie 230V AC
• wbudowany akumulator zapewniający bezprzerwową pracę
• możliwość zasilenia do 2 modułów MWB
• montaż na szynie DIN (TH-35)

BM DYN - zdjęcie

BM DYN – DYNAMICZNY MODUŁ ADRESOWY
Cechy charakterystyczne:
• dedykowany do współpracy z oprawami DES i panelem kontrolnym DES
• komunikacja za pomocą protokołu RS485
• możliwość wyświetlenia do 10 znaków
• diody sygnalizacyjne wskazujące błędy działania i komunikacji
• możliwość aktywacji jednego wybranego scenariusza za pomocą  wejścia sterującego 230V
• automatyczna detekcja podłączonego źródła światła
• montaż w oprawie typu DES
• kompaktowa obudowa
• możliwość podłączenia do 255 modułów na jednej linii