Aplikacja umożliwiająca nadzór wszystkich systemów produkcji firmy AWEX. Aplikacja umożliwia zdalną kontrolę i monitoring. Pozwala na szybką diagnostykę błędów oraz na ich lokalizację poprzez wskazanie na planie obiektu, gdzie występuje usterka.