MODUŁ WEJŚCIA/WYJŚCIA MIO 88

Moduł MIO88 jest urządzeniem wejścia/wyjścia służącym do współpracy miedzy urządzeniami przeciwpożarowymi a systemem sygnalizacji pożarowej AWEX. Przeznaczony jest do pracy na liniach dozorowych adresowalnych pętlowych oraz promieniowych. Urządzenie może współpracować z drzwiami ewakuacyjnymi, systemami oddymiania systemami automatycznego gaszenia oraz innymi urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej. Moduł MIO 88 wyposażony jest w 8 wyjść przekaźnikowych i 8 wejść bezpotencjałowych nadzorowanych. Element posiada zintegrowany izolator zwarć co umożliwia szybką lokalizacje uszkodzeń oraz poprawną pracę linii pętlowej nawet w przypadku jej uszkodzenia.

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA:
24 VDC ± 25%
POBÓR PRĄDU W DOZOROWANIU:
200 μA*
POBÓR PRĄDU W ALARMIE:
500 μA*
IZOLATOR ZWARCIA:
Wbudowany, obustronny
LICZBA WYJŚĆ:
8
WYJŚCIA STERUJĄCE PRZEKAŹNIKOWE:
Wyjścia przekaźnikowe (NO/NC/COM)
Max. wartości obciążenia styków AC: 2 A / 250 V / 60 W
Max. wartości obciążenia styków DC: 2 A / 220 V / 60 W
LICZBA WEJŚĆ:
8
FUNKCJA WEJŚCIA:
Aktywne, nieaktywne, zwarcie, przerwa
AKTYWACJA WEJŚCIA:
Styk NO/NC (parametryzowany rezystancją)
FUNKCJA FAIL-SAFE:
Tak
RODZAJ OBUDOWY:
O / S
SZCZELNOŚĆ OBUDOWY:
O – IP 66* / S – IP 67*
WYMIARY:
O – 190x150x77mm / S – 187x118x67mm
WAGA:
480g
TEMPERATURA PRACY:
od -25°C do 70°C
KOD PRODUKTU:
O – FSM0000003 / S – FSM0000006

*  cecha nie potwierdzona podczas oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych prowadzonej przez CNBOP-PIB