RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU ROP 21

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 21 przeznaczony jest do przekazywania informacji o pożarze do centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz.
Urządzenie może pracować wyłącznie na liniach i pętlach dozorowych kontrolowanych przez centralę sygnalizacji pożarowej FAS.

Element wyposażony jest w mechanizm zapadkowy, pozwalający na powtórne przywrócenie stanu dozoru, bez konieczności wymieniania jakichkolwiek elementów.
Element wyposażony jest w obustronny izolator zwarć.

Cechy charakterystyczne ręcznego ostrzegacza pożarowego:

  • Wbudowany obustronny izolator zwarć
  • Rodzaj ostrzegacza A
  • Przywracany stan dozoru
  • Praca w systemach adresowalnych
  • Dioda sygnalizacyjna
  • Zastosowanie do wewnątrz budynków

 

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA:
24 V DC ± 25%
PRĄD DOZORU:
<130 μA*
PRĄD ALARMOWANIA:
<500 μA*
KATEGORIA ŚRODOWISKOWA:
Wewnętrzna
STOPIEŃ OCHRONY:
IP 21*
TEMPERATURA PRACY:
od -10°C do 55°C
DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA:
95% przy 40°C
WYMIARY ROP Z OBUDOWĄ:
86x86x45 mm
RODZAJ OSTRZEGACZA:
A
WAGA:
150g
KOLOR OBUDOWY:
Czerwony
KOD PRODUKTU:
FSR0000001

*  cecha nie potwierdzona podczas oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych prowadzonej przez CNBOP-PIB