System oddymiania SVS

System oddymiania jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa budynkowego. Jego podstawowym zadaniem jest usunięcie zadymienia z dróg ewakuacyjnych. W skład elementów systemu wchodzą m. in.: centrala, detektory i ręczne przyciski oddymiania.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi scenariuszami działania systemów, w trakcie pożaru windy powinny przestać pracować. Stąd jedyną drogą ewakuacji stają się klatki schodowe. Zadymienie tej przestrzeni stanowi poważne utrudnienie w samej ewakuacji jak i w prowadzeniu działań ratowniczych. Dlatego ze względów bezpieczeństwa wentylowanie klatek schodowych jest bardzo istotne.

Brak produktów dla tej kategorii