Przyciski oddymiania

Podstawową funkcją ręcznych przycisków oddymiania VRPO i VRPO-B jest przekazywanie informacji o zadymieniu do centrali. Osoba, która zauważyła pożar, manualnie aktywuje urządzenie. Ręczne przyciski oddymiania mogą pracować wyłącznie na liniach dozorowych, kontrolowanych przez centralę oddymiania SVS.

Brak produktów dla tej kategorii