Przyciski przewietrzania

Jeżeli zachodzi potrzeba przewietrzenia klatki schodowej, użytkownik poprzez manualną aktywację omawianego przycisku może uchylić klapy dymowe. Za pomocą konfiguracji centrali możliwe jest zaprogramowanie kąta otwarcia, czasu, oraz pory dnia, w której klapa dymowa ma być otwarta.

Brak produktów dla tej kategorii