Dotacje

Rozwój firmy Awex poprzez dywersyfikację produkcji

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie projektu ,,Rozwój firmy AWEX poprzez dywersyfikację produkcji” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A: „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację produkcji. W wyniku realizacji projektu rozszerzeniu ulegnie również zakres oferowanych usług serwisowych i szkoleniowych. Zostanie wprowadzona konkurencyjna oferta produktowa, którą stanowić będą innowacyjne i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia. Produkty objęte będą profesjonalną obsługą serwisową.

Dzięki projektowi zostanie wzmocnione wyposażenie Firmy w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie potrzebne do realizacji tego projektu, co wpłynie na wzrost innowacyjności całego przedsiębiorstwa. Dokonane zostaną inwestycje w kapitał ludzki. Linia nowych produktów stanowić będzie jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych w branży na skalę krajową i europejską.