Polityka prywatności

I. [Grupa Awex] My, czyli podmioty wchodzące w skład Grupy Awex, tj.: PPHU AWEX Rafał Stanuch, Beata Stanuch, AWEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, AWEX Sp. z o.o., Hotel Kraków East Sp. z o.o, (dalej łącznie: „Grupą Awex lub „Współadministratorzy”), jesteśmy administratorami Pani/Pana danych osobowych, które zostały nam przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana lub Pani/Pana pracowników, współpracowników, kontrahentów w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (dalej jako: „Nasza Działalność”).

II. [Wspólne uzgodnienia między Administratorami] W ramach umowy o współadministrowanie, wspólnie podmioty wchodzące w skład Grupy Awex, uzgodniły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania przysługujących Pani/Panu praw. Może Pani/Pan zwrócić się do każdego z podmiotów wchodzących w skład Grupy Awex o wykonanie przysługujących Pani/Panu praw, a żądanie zostanie zrealizowane przez podmiot, do którego zostało skierowane lub podmiot, któremu realizację żądania przekażemy.

III. [Punkt kontaktowy] Postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem email: sekretariat@awex.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby Grupy Awex.

IV. [Przetwarzanie danych osobowych] Przetwarzamy Pani/pana dane osobowe w związku z Naszą Działalnością w celu:
1. prowadzenia z Panią/Panem komunikacji tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów, w związku z realizacją umowy lub dążenia do jej zawarcia, lub jako również jako realizacji prawnie uzasadnionego interesu zapewnienia ciągłości prowadzenia bieżącej działalności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
2. doprowadzenia do zawarcia lub wykonywania umowy, którą chcemy zawrzeć lub zawarliśmy z Panią/Panem w związku z Naszą Działalnością (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3. w celu przesyłania Pani/Panu marketingowych informacji handlowych lub partnerów uczestniczących w świadczeniu usług związanych z Naszą Działalnością w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Stosujemy politykę zrównoważonego marketingu w oparciu o analizę uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. [Okres przechowywania danych] Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z zawarciem umów w związku z Naszą Działalnością, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody, będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania.

VI. [Twoje Prawa] Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami mailowo pod adresem e-mail [sekretariat@awex.eu] lub pisemnie na adres: Hotel Kraków East Sp. z o.o, ul. Długa 39, 32-091 Masłomiąca. Jeśli ma Pani/Pan wątpliwości odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pai/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. [Odbiorcy danych] Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Awex w wewnętrznych celach administracyjnych grupy przedsiębiorstw, organom działającym na podstawie przepisów prawa, naszym podwykonawcom (np. firma IT, księgowi, agencja marketingowa), oraz naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Naszej Działalności.

VIII. [Pliki Cookies] W związku z Naszą Działalnością możemy prowadzić strony internetowe, w tym na chwilę obecną stronę internetową pod adresem: www.awex.eu (dalej łącznie jako: „Serwis”). Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Pani/Pana
urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

IX. Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

X. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Jako użytkownik Serwisu może Pani/Pan w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Pani/Pana urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

XI. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Panią/Pana stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

XII. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.