MIO22LS z obudową

MODUŁ WEJŚCIA/WYJŚCIA MIO22LS

Moduł MIO22LS jest urządzeniem wejścia/wyjścia służącym do współpracy miedzy konwencjonalnymi sygnalizatorami a systemem sygnalizacji pożarowej AWEX. Przeznaczony jest do pracy na liniach dozorowych adresowalnych pętlowych oraz promieniowych. Urządzenie może współpracować z sygnalizatorami akustycznymi, optycznymi, akustyczno-optycznymi, głosowymi oraz innymi sygnalizatorami służącymi do ostrzegania osób będących w obiekcie o zaistniałym pożarze. Moduł MIO22LS wyposażony jest w 2 wyjścia napięciowe z monitorowaniem ciągłości linii oraz 2 wejścia bezpotencjałowe nadzorowane dedykowane do monitorowania zasilacza. Element posiada zintegrowany izolator zwarć co umożliwia szybką lokalizacje uszkodzeń oraz poprawną pracę linii dozorowej pętlowej nawet w przypadku jej uszkodzenia.

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA:
24 VDC ± 25%
POBÓR PRĄDU W DOZOROWANIU:
200 μA*
POBÓR PRĄDU W ALARMIE:
200 μA*
IZOLATOR ZWARCIA:
Wbudowany, obustronny
LICZBA WYJŚĆ:
2
WYJŚCIA STERUJĄCE PRZEKAŹNIKOWE:
Wyjście napięciowe:
obciążalność styków DC: 6 A / 30 V / 180 W
Sposób monitorowania ciągłości linii:
Pomiar rezystancji
LICZBA WEJŚĆ:
2
FUNKCJA WEJŚCIA:
Aktywne, nieaktywne, zwarcie, przerwa
AKTYWACJA WEJŚCIA:
Bezpotencjałowy styk NO/NC
FUNKCJA FAIL-SAFE:
Tak
RODZAJ OBUDOWY:
O / S
SZCZELNOŚĆ OBUDOWY:
O – IP 66* / S – IP 67*
WYMIARY:
O – 150x116x67mm / S – 187x118x67mm
WAGA:
O – 250 g / S – 250 g
TEMPERATURA PRACY:
od -25°C do 70°C
KOD PRODUKTU:
O – FSM0000015 / S – FSM0000016

*  cecha nie potwierdzona podczas oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych prowadzonej przez CNBOP-PIB