CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ FASmini

Centrala FASmini wchodzi w skład systemu sygnalizacji pożarowej i jest przeznaczona do ochrony życia ludzkiego oraz zabezpieczenia budynków i mienia. Odpowiedzialna jest za zbieranie informacji z punktów, sterowanie urządzeniami oraz za przekazywanie informacji o powstaniu pożaru, przez urządzenie transmisji alarmów, do Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. Centralę można stosować w obiektach o kategoriach ZL I do V, PM oraz IN.


FAS Mini_topologia

Cechy charakterystyczne centrali FASmini:

 • 7-calowy dotykowy wyświetlacz
 • Redundancja systemu
 • Do 2 linii dozorowych pętlowych
 • Wejście nadzorowane
 • Wyjście do urządzeń alarmowych (sygnalizatory)
 • Wyjście do urządzenia transmisji alarmu,
 • Wyjście sygnalizujące uszkodzenia centrali
  • i urządzeń przez nią nadzorowanych
 • Interfejs drukarki zdarzeń bieżących i archiwalnych
 • Możliwość podłączenia paneli wyniesionych
 • Możliwa praca w sieci do 10 central
 • Kontrola źródła zasilania: głównego i rezerwowego
 • Sygnalizowanie uszkodzeń każdego elementu systemu
 • Licznik zdarzeń alarmowych
 • Opóźnienie sygnałów alarmowych
 • Stan testowania elementów na liniach dozorowych

Opcjonalnie centrale mogą być konfigurowane poprzez protokół TCP/IP. Dostęp do systemu możliwy jest poprzez dedykowane oprogramowanie lub poprzez stronę WWW.
Zastosowanie złącza RJ-45 i technologii IP, umożliwia integracje systemu z systemami zarządzania budynkiem (BMS), z systemami zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i systemami wizualizacji(SMART VISIO).