MIO22n z obudową

MODUŁ WEJŚCIA/WYJŚCIA MIO22n

Moduł MIO22n jest urządzeniem wejścia/wyjścia służącym do współpracy miedzy urządzeniami przeciwpożarowymi a systemem sygnalizacji pożarowej AWEX. Przeznaczony jest do pracy na liniach dozorowych adresowalnych pętlowych oraz promieniowych. Urządzenie może współpracować z drzwiami ewakuacyjnymi, systemami oddymiania, systemami automatycznego gaszenia oraz innymi urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej. Moduł MIO22n wyposażony jest w 2 wyjścia przekaźnikowe z monitorowaniem i 2 wejścia bezpotencjałowe nadzorowane. Element posiada zintegrowany izolator zwarć co umożliwia szybką lokalizacje uszkodzeń oraz poprawną pracę linii dozorowej pętlowej nawet w przypadku jej uszkodzenia.

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA:
24 VDC ± 25%
POBÓR PRĄDU W DOZOROWANIU:
200 μA*
POBÓR PRĄDU W ALARMIE:
500 μA*
IZOLATOR ZWARCIA:
Wbudowany, obustronny
LICZBA WYJŚĆ:
2
WYJŚCIA STERUJĄCE PRZEKAŹNIKOWE:
Wyjścia przekaźnikowe monitorowane (NO/NC/COM)
Max. wartości obciążenia styków AC: 8 A / 250 V
Max. wartości obciążenia styków DC: 8 A / 30 V
ZAKRES MONITOROWANEGO NAPIĘCIA NA WYJŚCIU:
LO: 9 – 220 VDC
HI: 77 – 220 VDC
HI: 60 – 250 VAC
LICZBA WEJŚĆ:
2
FUNKCJA WEJŚCIA:
Aktywne, nieaktywne, zwarcie, przerwa
AKTYWACJA WEJŚCIA:
Bezpotencjałowy styk NO/NC
FUNKCJA FAIL-SAFE:
Tak
RODZAJ OBUDOWY:
O / S
SZCZELNOŚĆ OBUDOWY:
O – IP 66* / S – IP 67*
WYMIARY:
O – 190x150x77mm / S – 187x118x67mm
WAGA:
O – 450 g / S – 450 g
TEMPERATURA PRACY:
od -25°C do 70°C
KOD PRODUKTU:
O – FSM0000011 / S – FSM0000013

*  cecha nie potwierdzona podczas oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych prowadzonej przez CNBOP-PIB