Moduły pogodowe

Moduł pogodowy jest elementem zewnętrznym centrali. Służy do blokowania funkcji przewietrzania w przypadku wykrycia zbyt silnego wiatru lub pojawienia się opadu atmosferycznego. Urządzenie zamknie również wcześniej otwarte klapy w przypadku wykrycia ww. zjawisk.

Brak produktów dla tej kategorii