Polityka środowiskowa

Awex jako firma zajmująca się sprzedażą i obsługą klienta w zakresie urządzeń oświetlenia awaryjnego i systemu sygnalizacji pożarowej, doceniając znaczenie ochrony środowiska podczas prowadzonej działalności zdecydowała się wdrożyć System Zarządzania Jakością, by utrzymać wiodącą pozycję na rynku. 

By dać dowód zaangażowania w ochronę środowiska i zminimalizować negatywny wpływ firmy na środowisko deklarujemy z pełną odpowiedzialnością:
  • działania zgodne z wymaganiami prawnymi, które dotyczą aspektów środowiskowych firmy
  • działania zapobiegania i ograniczenia emisji i wytwarzania odpadów
  • racjonalne użytkowanie materiałów, energii i wody
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • dążenie do ciągłej poprawy funkcjonowania firmy w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
 
Polityka środowiska jest integralną strategią firmy zakomunikowaną w całej organizacji, dostępną dla wszystkich stron zainteresowanych i upubliczniona.