Oprawy ewakuacyjne

Oprawa ewakuacyjna LED to jeden z bardzo ważnych elementów z grupy zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podstawowym zadaniem oświetlenia awaryjnego jest zapewnienie odpowiednich warunków podczas ewakuacji, aby była ona jak najbardziej bezpieczna. Oprawy ewakuacyjne oświetlają miejsca, w których brak światła podstawowego sprawia, że ewakuacja ludzi z danego budynku jest bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa. Oświetlenie ewakuacyjne działa automatycznie – uruchamia się wtedy, kiedy brakuje zasilania instalacji elektrycznych w danym budynku. Taka sytuacja ma miejsca na przykład, gdy brakuje ciągłości zasilania w budynku lub zostanie uruchomiony przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Istnieje podstawowy podział oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 1838  – wyróżnia się oświetlenie ewakuacyjne oraz oświetlenie zapasowe. Natomiast oświetlenie ewakuacyjne dzieli się na:
●    oświetlenie dróg ewakuacji;
●    oświetlenie strefy wysokiego ryzyka;
●    oświetlenie strefy otwartej (antypaniczne).

Do każdego z tych rodzajów wymagane są indywidualne zlecenia. Poszczególne lampy oświetlenia ewakuacyjnego muszą być odpowiednio rozmieszczone – wymagane jest m.in. obliczenie, jakie natężenie oświetlenia będzie odpowiednie. Na tego typu instalacje zwykle składają się autonomiczne oprawy ewakuacyjne z akumulatorem. Alternatywnym rozwiązaniem są oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zasilane z systemu centralnej baterii. Warto zauważyć, że w miejscach, w których brak światła dziennego lub sztucznego przez długi czas i tym samym materiały fotoluminescencyjne się nie ładują – stosowane są znaki ewakuacyjne podświetlane, realizowane przez oprawy ewakuacyjne kierunkowe.  
 
Akcesoria rodzina EXIT

Akcesoria rodzina EXIT

Oświetlenie Awaryjne

ARROW N

ARROW N

Oświetlenie Awaryjne

ARROW P

ARROW P

Oświetlenie Awaryjne

Akcesoria rodzina ARROW

Akcesoria rodzina ARROW

Oświetlenie Awaryjne

INFINITY II

INFINITY II

Oświetlenie Awaryjne

Akcesoria rodzina INFINITY II

Akcesoria rodzina INFINITY II

Oświetlenie Awaryjne

Akcesoria rodzina SK-8

Akcesoria rodzina SK-8

Oświetlenie Awaryjne

SCREEN 2

SCREEN 2

Oświetlenie Awaryjne

Akcesoria rodzina SCREEN 2

Akcesoria rodzina SCREEN 2

Oświetlenie Awaryjne

Po co stosować oświetlenie ewakuacyjne?


Oprawy ewakuacyjne są niezwykle pomocne – zwłaszcza wtedy, kiedy będzie brakować ciągłości zasilania. Kiedy oświetlenie zapasowe nie działa, albo po prostu go nie ma, nawet w przypadku bezpiecznych sytuacji, może dojść do paniki, szczególnie w mało znanych obiektach, takich jak sale widowiskowe i podziemne garaże. Aby uniknąć takich sytuacji wprowadzono przepisy, które określają właśnie, gdzie i jakie oświetlenie awaryjne stosować. Zgodnie z tymi przepisami – budynki użytku publicznego (w których zanik napięcia może spowodować zagrożenie zdrowia i życia, straty materialne czy zagrożenie środowiska) powinny posiadać odpowiednie oświetlenie awaryjne. Szczegóły na temat tego, gdzie powinny się znaleźć oprawy ewakuacyjne można znaleźć w §181 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy oświetlenie ewakuacyjne nie zostanie zamontowane – uznaje się, że budynek zagraża życiu ludzi. Warto zauważyć, że wiele budynków musi posiadać znaki ewakuacyjne oraz minimum dwa wyjścia ewakuacyjne. W tym celu stosuje się właściwe oprawy ewakuacyjne. Jeśli w danym miejscu nie mogą być stosowane (lub przez długi czas nie mogą być stosowane) znaki fotoluminescencyjne – stosuje się oświetlenie ewakuacyjne podświetlane (takie jak oprawa kierunkowa ). Dziś oprawy ewakuacyjne pobierają bardzo mało energii elektrycznej. Zaleca się, aby takie oświetlenie ewakuacyjne było stosowane we wszystkich budynkach użyteczności publicznej.