System oddymiania SVS

System oddymiania jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa budynkowego. Jego podstawowym zadaniem jest usunięcie zadymienia z dróg ewakuacyjnych. W skład elementów systemu wchodzą m. in.: centrala, detektory i ręczne przyciski oddymiania.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi scenariuszami działania systemów, w trakcie pożaru windy powinny przestać pracować. Stąd jedyną drogą ewakuacji stają się klatki schodowe. Zadymienie tej przestrzeni stanowi poważne utrudnienie w samej ewakuacji jak i w prowadzeniu działań ratowniczych. Dlatego ze względów bezpieczeństwa wentylowanie klatek schodowych jest bardzo istotne.

Centrala sterująca SVS

Centrala sterująca SVS

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka pożarowa OSD23

Czujka pożarowa OSD23

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka pożarowa ActiV C4416

Czujka pożarowa ActiV C4416

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Ręczny przycisk oddymiania VRPO

Ręczny przycisk oddymiania VRPO

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Ręczny przycisk oddymiania VRPO-B

Ręczny przycisk oddymiania VRPO-B

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Przycisk przewietrzania P

Przycisk przewietrzania P

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Przycisk przewietrzania M

Przycisk przewietrzania M

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Moduł pogodowy R

Moduł pogodowy R

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Moduł pogodowy R/W

Moduł pogodowy R/W

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Moduł pogodowy R/W/D

Moduł pogodowy R/W/D

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Moduł sekwencyjnego otwarcia drzwi VMD

Moduł sekwencyjnego otwarcia drzwi VMD

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.