System sygnalizacji pożarowej FAS

System  FAS jest bardzo ważną instalacją. Pozwala szybko wykryć powstający pożar, we wczesnym etapie jego rozwoju, co umożliwia błyskawiczną lokalizację zagrożenia. Jak najszybsze wykrycie ognia oraz dymu umożliwia bezpieczną ewakuację ludzi z danego budynku, a także szybkie podjęcie akcji gaśniczej. System FAS powinien działać niezależnie od innych instalacji, po to, aby w żaden sposób nie wpływały one na jego  działanie. W innym wypadku sygnalizacja PPOŻ może nie być wystarczająco skuteczna w razie wystąpienia pożaru.


Do podstawowych elementów takich instalacji jak sygnalizacja przeciwpożarowa należy centrala sygnalizacji pożarowej. Ma ona bardzo istotne zadania – analizuje sygnały, które przychodzą z różnych elementów systemu, „zapamiętuje” zdarzenia, które nastąpiły oraz powiadamia o stanach alarmowych. Do centrali są podłączone różne urządzenia detekcyjne, sygnalizujące czy wykonawcze (sygnalizator akustyczno optyczny, sygnalizator akustyczny i inne elementy systemu sygnalizacji pożaru). Bardzo ważną rolę odgrywają czujki. Dzięki nim można szybko i sprawnie wykryć pożar poprzez detekcję dymu lub wzrostu temperatury. Z tego powodu system sygnalizacja FAS stanowi tak skuteczną ochronę. 
Centrala Sygnalizacji Pożarowej FASmini

Centrala Sygnalizacji Pożarowej FASmini

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Centrala Sygnalizacji Pożarowej FAS

Centrala Sygnalizacji Pożarowej FAS

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Panel Wyniesiony ESP

Panel Wyniesiony ESP

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

System Sieci Central

System Sieci Central

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka Dymu S

Czujka Dymu S

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka Ciepła T

Czujka Ciepła T

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka Ciepła i  Dymu TS

Czujka Ciepła i Dymu TS

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka Dymu SF

Czujka Dymu SF

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka Ciepła TF

Czujka Ciepła TF

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka Ciepła i Dymu TSF

Czujka Ciepła i Dymu TSF

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Liniowa Czujka Dymu Fireray ONE

Liniowa Czujka Dymu Fireray ONE

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Liniowa Czujka Dymu TX 7130

Liniowa Czujka Dymu TX 7130

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Kanałowa Czujka Dymu DS

Kanałowa Czujka Dymu DS

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP21

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP21

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP65

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP65

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

MIO 22, MIO 44, MIO 88

MIO 22, MIO 44, MIO 88

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

MIO 2n2n, MIO 4n4n

MIO 2n2n, MIO 4n4n

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

MIO 22n, MIO 44n

MIO 22n, MIO 44n

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

MIO 22LS

MIO 22LS

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

MIO 22CD

MIO 22CD

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Adresowalny Sygnalizator Akustyczny LA

Adresowalny Sygnalizator Akustyczny LA

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Adresowalny Sygnalizator Akustyczny LA-D

Adresowalny Sygnalizator Akustyczny LA-D

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Adresowalny Sygnalizator Akustyczny zewnętrznie zasilany LAP

Adresowalny Sygnalizator Akustyczny zewnętrznie zasilany LAP

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Adresowalny Sygnalizator Akustyczny zewnętrznie zasilany LAP-D

Adresowalny Sygnalizator Akustyczny zewnętrznie zasilany LAP-D

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego