Jednostki sterujące

Podstawowym elementem systemu rozprzestrzeniania dymu i ciepła są centrale oddymiania. Mają za zadanie zbieranie informacji z interfejsów peryferyjnych zainstalowanych w obiekcie interpretację tych sygnałów a następnie realizowanie skonfigurowanego scenariusza zawartego w centralach. Jednostki sterujące występują w różnych odmianach mocowych, instalowanych w zależności od potrzeb obiektowych.  
Centrala sterująca SVS

Centrala sterująca SVS

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego