Czujki pożarowe

Czujki pożarowe systemu sygnalizacji pożarowej firmy FAS służą do wykrywania pożarów we wczesnej fazie jego rozwoju. Czujki posiadają sensory: ciepła, dymu lub połączone czujniki ciepła i dymu. Każdy typ czujki może być wyposażony w dodatkowy wskaźnik optyczny. Zastosowane w czujkach układy detekcji zapewniają pewność i niezawodność w wykrywaniu zjawisk pożarowych. Detekcja ciepła realizowana jest za pomocą 4-termistorowego układu pomiaru temperatury otoczenia, natomiast proces detekcji dymu  realizowany jest za pomocą układu fotodiod wykorzystujących zjawisko rozproszenia światła.

Czujka Dymu S

Czujka Dymu S

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka Ciepła T

Czujka Ciepła T

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka Ciepła i  Dymu TS

Czujka Ciepła i Dymu TS

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka Dymu SF

Czujka Dymu SF

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka Ciepła TF

Czujka Ciepła TF

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Czujka Ciepła i Dymu TSF

Czujka Ciepła i Dymu TSF

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Liniowa Czujka Dymu Fireray ONE

Liniowa Czujka Dymu Fireray ONE

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Liniowa Czujka Dymu TX 7130

Liniowa Czujka Dymu TX 7130

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Kanałowa Czujka Dymu DS

Kanałowa Czujka Dymu DS

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego