System Centralnej Baterii FZLV II

Cechy charakterystyczne

Właściwości

System FZLV II ze względu na zastosowane napięcie wyjściowe 48V DC zgodne z III klasą ochronności zapewnia zasilanie odbiorów niskim napięciem bezpiecznym SELV. Zastosowanie napięcia SELV gwarantuje bezpieczeństwo obsługi systemu, jak i jego elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami. System wyposażony został we własne baterie o pojemności zależnej od obciążenia i koniecznego czasu podtrzymania oświetlenia awaryjnego.

System ma zastosowanie szczególnie w obrębie wyznaczonych stref pożarowych. Niewielkie wymiary szafy umożliwiają instalację systemu w miejscach, gdzie nie można pozwolić sobie na umieszczenie wielkogabarytowych systemów centralnej baterii. Dodatkowo małe systemy zostały wzbogacone o obudowę spełniającą dotychczasowe standardy wizualne.  Panel sterujący systemem posiada duży ekran dotykowy umożliwiający bieżący odczyt stanów systemu, obwodów, opraw oraz poprzez interfejs użytkownika wprowadzenie wszystkich ustawień i  parametrów systemu. Statusy są wyświetlane zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej. Każdej oprawie w systemie można nadać opis, który w łatwy sposób pozwoli na jej identyfikację.

Z poziomu sterownika urządzenia istnieje możliwość zaprogramowania i dowolnej konfiguracji opraw oświetlenia awaryjnego oraz dynamicznego. Tryby, jakie użytkownik ma do wyboru to: na jasno, na ciemno, przełączalny. Istnieje również możliwość indywidualnego ściemnienia opraw awaryjnych (ewakuacyjnych) w trybie sieciowym z nastawą co 1%. Funkcja opóźnienia wyłączenia zasilania awaryjnego pozwala na pozostawienie na zadany czas włączonych opraw awaryjnych po powrocie zasilania sieciowego. Funkcja automatycznego wyszukiwania i dodawania opraw do systemu nie wymaga nadawania adresu oprawie, każda oprawa posiada swój unikatowy adres. 

System posiada indywidualny adres IP oraz złącze RJ45 służące do bezpośredniego podłączenia systemu do sieci Ethernet. Dzięki wbudowanemu modułowi WEB istnieje możliwość bezpośredniego dostępu do systemu z dowolnego komputera łącznie z wydrukiem dziennika zdarzeń za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Dodatkowo  system wyposażony jest w gniazdo karty SD (karta w zestawie) pozwalające na zapis i wgrywanie ustawień systemu (tzw. back up) oraz zapis raportów Dziennik Zdarzeń zgodnych z PN-EN 50172. Zapis raportów na karcie SD pozwala na archiwizację, a w przypadku konieczności na wydruk z dowolnego komputera klasy PC wyposażonego w gniazdo SD i drukarkę, bez konieczności posiadania dodatkowego, dedykowanego oprogramowania. Wszystkie ustawienia zapisywane są w pamięci trwałej urządzenia i dzięki temu nie zostaną utracone nawet przy całkowitym odłączeniu zasilania sieciowego oraz bateryjnego. Karta SD służy również do aktualizacji oprogramowania urządzenia FZLV II, jego dodatkowych modułów oraz opraw awaryjnych i dynamicznych. System ma możliwość komunikacji z BMS budynku za pomocą styków bezpotencjałowych lub protokołu BACnet oraz Modbus (TCP/IP). 

Do zasilania szaf  FZLV II projektuje się akumulatory kwasowo-ołowiowe z rekombinacją gazów VRLA, o projektowanej żywotności 10 lat. Parametry pracy zestawu akumulatorów muszą być zgodne z kartą materiałową ze  szczególnym uwzględnieniem temperatury pracy (20°C).

System FZLV II zawiera:

• baterie przystosowane do podtrzymania na 1h, 3h lub 8 godzin
• do 8 niezależnych obwodów umożliwiających podłączenie do 20 opraw na jednym obwodzie; maksymalne obciążenie pojedynczego obwodu wynosi 2,5A
• kontroler z wyświetlaczem do prezentacji bieżącego stanu systemu oraz do konfiguracji parametrów systemu
• do 8 wejść bezpotencjałowych
• 2 wejścia potencjałowe do nadzorowania obwodów zasilających
• 4 wyjścia sterujące
• wbudowaną pamięć do rejestracji dziennika zdarzeń
• złącze na kartę SD
• złącze RJ-45 do zdalnej komunikacji poprzez sieć LAN (BACnet, Modbus, Web Serwer)     

Topologia Systemu

Wymiary

Elementy Systemu

Centrala FZLV II

Urządzenie FZLV II jest grupowym systemem oświetlenia awaryjnego, wykonanym w I klasie ochronności i przeznaczonym do zasilania do 160 opraw oświetlenia awaryjnego. Każda z podłączonych opraw do systemu może pracować w różnych trybach przełączania niezależnie od siebie.

Oprawy zasilane są niskim bezpiecznym napięciem znamionowym 48 V poprzez kabel dwużyłowy. Komunikacja pomiędzy oprawami a systemem odbywa się poprzez linie zasilającą, bez dodatkowego okablowania komunikacyjnego. Każda oprawa (moduł adresowy) posiada swój unikalny adres produkcyjny.  Adres ten jest przypisywany logicznie w systemie i do niego można odpowiednio przypisać sterowanie.

Programowalny sterownik poprzez wyświetlacz dotykowy prezentuje bieżący status systemu oraz jego elementów. Za pośrednictwem wyświetlacza każdej oprawie można nadać własny opis, jak i zmienić sterowanie każdej oprawy (konieczne hasło). Jednostka posiada złącze na kartę SD, która umożliwia zapisanie dziennika zdarzeń oraz konfiguracji systemu.   

Zainstalowane  4 wyjścia przekaźnikowe umożliwiają przekazywanie na zewnątrz komunikatów o stanie systemu. System posiada wbudowane złącze RJ-45, za pośrednictwem którego możemy mieć dostęp zdalny do systemu poprzez Web Serwer (strona www) lub oprogramowanie Smart Visio. System można rozbudowywać o szereg modułów zewnętrznych instalowanych na liniach zasilających, do tej grupy można zaliczyć moduły wejściowe, wyjściowe oraz czujniki zaniku fazy.

 

Dane techniczne

FZLV II – 7,2Ah

FZLV II – 12Ah

FZLV II – 18Ah

FZLV II – 26Ah

FZLV II – 33Ah

FZLV II – 40Ah

Napięcie zasilania

AC: 1-fazowe 230 ± 10%,50/60Hz lub DC: 216 V ± 20%

Zabezpieczenie AC

T8A/250V, 5x20 mm

Zabezpieczenie obwodów

T4A/250V, 5x20 mm

Zabezpieczenie DC

T20A/440V, 6,3x32 mm

Maks. przekrój złącza zasilania sieciowego

2,5 mm2

Klasa ochronności

I

Stopień szczelności

IP20

Napięcie wyjściowe

48V DC ±20%

Temperatura pracy

-5oC do 30oC

Wymiary

S:650x350x150

P:680x330x150

S:650x350x150

P:680x330x150

S:870x460x220

S:870x460x220

S:870x460x220

S:870x460x220

Obudowa

S – Standard

P – Premium

S – Standard

P – Premium

S – Standard

S – Standard

S – Standard

S – Standard

Pojemność baterii

7,2 Ah

12 Ah

18 Ah

26 Ah

33 Ah

40 Ah

Ilość baterii

4

Maksymalna moc

1 h

166 W

280 W

423 W

600 W

734 W

890 W

3 h

64 W

110 W

168 W

241 W

309 W

375 W

8 h

25 W

46 W

72 W

106 W

137 W

167 W

Ilość obwodów

4

4/8

8

8

8

8

Maks.przekrój złącza obwodu

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

Maksymalne obciążenie obwodu*

120 W

120 W

120 W

120 W

120 W

120 W

Przepusty kablowe

24 x M20

lub

MC 35 przepust

wielootworowy

24 x M20

lub

MC 35 przepust

wielootworowy

MC 35 przepust

wielootworowy

MC 35 przepust

wielootworowy

MC 35 przepust

wielootworowy

MC 35 przepust

wielootworowy

Waga

18,5 kg

25,5 kg

45 kg

52,3 kg

60 kg

72,5 kg


*podana moc nie uwzględnia straty na kablu i na modułach w oprawach

 

Moduł IN16F

Moduł IN16F jest urządzeniem wejściowym przeznaczonym do współpracy pomiędzy urządzeniami będącymi częścią instalacji budowlanej a systemem Centralnej baterii firmy AWEX. Przeznaczony jest do współpracy z systemem FZLV II i zasilany z jego obwodów. Moduł IN16F jest wyposażony w 16 wejść bezpotencjałowych z możliwością zmiany logiki zadziałania. Transmisja danych między modułem a urządzeniem sterującym realizowana jest tym samym przewodem co zasilanie. Możliwe jest podłączenie dodatkowego panelu z przyciskami i diodami LED, w celu zasygnalizowania i przetestowania poprawności dziania wejść.
 

Dane techniczne    
Napięcie zasilania 32 - 56 V DC
Klasa ochronności III
Stopień ochrony IP21
Temperatura pracy -10 oC do +55 oC
Wejścia bezpotencjałowe 16
Funkcja wejścia aktywne, nieaktywne, zwarcie, przerwa
Komunikacja linia zasilająca
Montaż szyna DIN
Wymiar (DxSxG) mm 106x90x57
Złącza 2,5 mm2
Moduł OUT4F

Moduł OUT4F jest uniwersalnym urządzeniem wyjściowym przeznaczonym do współpracy między urządzeniami elektrycznymi, urządzeniem  przeciwpożarowymi a systemem Centralnej Baterii firmy AWEX. Przeznaczony jest do współpracy z systemem FZLV II i zasilany z jego obwodów. Moduł OUT4F jest wyposażone w 4 wyjścia przekaźnikowe do sterowania lub sygnalizowania dowolnym urządzeniem.
 

Dane techniczne    
Napięcie zasilania 32 - 56 V DC
Klasa ochronności III
Stopień ochrony IP21
Temperatura pracy -10 oC do +55 oC
Wyjścia przekaźnikowe 4
Parametry wyjścia obciążalność styków AC1: 16A / 250 V
obciążalność styków DC1: 16A / 24 V
Komunikacja linia zasilająca
Montaż szyna DIN
Wymiar (DxSxG) 71x90x57 mm
Złącza 2,5 mm2
Moduł PH3F

Moduł PH3F służy do monitorowania sygnałów potencjałowych 230 V AC. Urządzenie może być wykorzystane jako czujnik zaniku fazy lub do sterowania za pośrednictwem przełączników, oświetleniem awaryjnym według wymagań użytkownika. Moduł ma 3 wejścia potencjałowe z programowalną logiką zadziałania. Wejścia można zaprogramować tak, aby osobno monitorować poszczególne zabezpieczenia obwodów oświetlenia podstawowego, bądź jako czujnik zaniku fazy 3PH. Każdemu z trzech wejść można przypisać funkcję opóźnienia powrotu zasilania.
 

Dane techniczne   
Napięcie zasilania 32 - 56 V DC
Klasa ochronności III
Stopień ochrony IP21
Temperatura pracy -10 oC do +55 oC
Wejścia potencjałowe 3
Kontrola zaniku faz możliwości kontroli 3 faz 
Komunikacja linia zasilająca
Montaż szyna DIN
Wymiar (DxSxG) 106x90x57 mm
Złącza 2,5 mm2

 

 

 

 

 

Czujnik CZF

Detektor CZF wyposażony jest w sterownik, który sprawdza napięcie wejściowe i porównuje je z progiem detekcji. Jeżeli wartość napięcia na wszystkich fazach znajdzie się powyżej progu, następuje załączenie przekaźnika. Próg detekcji zawiera się w przedziale 138 V AC ÷ 195 V AC i jest zgodny z normą PN-EN 60598-2-22.
Trzy, dwukolorowe kontrolki LED, oznaczone L1, L2, L3, służą do sygnalizacji poziomu napięcia wejściowego, nieprawidłowy poziom zasilania sygnalizowany jest na czerwono, a prawidłowy na zielono. Żółta kontrolka sygnalizuje stan przekaźnika, świeci gdy przekaźnik jest załączony

Dane techniczne   
Napięcie zasilania 230V AC
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Pobór prądu 11 mA
Moc pobierana 0,8 W
Temperatura pracy -10 oC do +55 oC
Złącza 2,5 mm2
Wymiary 90x17,5x56,4 mm
Parametry styków przekaźnika: maksymalne napięcie: 250 V AC / 30 V DC
maksymalny prąd:
AC: - 3 A / 250 V AC – obciążenie rezystancyjne - 1,5 A / 250 V AC – obciążenie indukcyjne maksymalny prąd
DC: - 3 A / 30 V DC – obciążenie rezystancyjne - 0,1 A / 30 V DC – obciążenie indukcyjne
Panel PZS

Panel PZS służy do zdalnej kontroli podstawowych stanów systemu takich jak: praca z sieci, praca z baterii, usterka. Przy pomocy wbudowanego kluczyka istnieje możliwość zablokowania pracy ciągłej i awaryjnej. Takie rozwiązanie zabezpiecza system przed ingerencją osoby niepowołanej. Jeden moduł PZS współpracuje z jedną centralą FZLV II.
 

Dane techniczne   
Wymiary 82 x 82x 55 mm
Napięcie zasilające 24V DC
Klasa Ochronności III
Stopień ochrony IP 41
Temperatura pracy -20 oC do + 50 oC
Komunikacja Styk zwierny
Montaż naścienny
Złącza 1,5 mm2

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa - Centrala FZLV II

pdf 6.22 MB

Karta Katalogowa - IN16F

pdf 0.22 MB

Deklaracja Zgodności

PDF 0.4 MB

Świadectwo Dopuszczenia

pdf 0.99 MB

Krajowy Certyfikat SWU

pdf 0.52 MB

Krajowa Deklaracja

pdf 0.31 MB