Dotacje

Inwestycje w rozwój firmy Awex

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie projektu ,,Inwestycje w rozwój firmy Awex” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozwój firmy, w tym podniesienie jej konkurencyjności poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych i organizacyjnych. Inwestycja pozwoli na wdrożenie rozwiązań technologicznych sprzyjających poprawie środowiska naturalnego. Dokonane zostaną inwestycje w kapitał ludzki, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników. Unowocześnione zostanie również wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.  Zainstalowanie nowych urządzeń  uniezależni firmę od zewnętrznych dostawców, umożliwiając jednocześnie naszej komórce rozwojowej projektowanie nowych urządzeń pod własną bazę produkcyjną. Zmiana organizacji pracy poprawi ekonomikę funkcjonowania firmy, a nowa hala produkcyjna pozwoli na obsługę wszystkich zamówień.

Zostanie wprowadzona konkurencyjna oferta produktowa, którą stanowić będą innowacyjne i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia. Produkty wzbogacone zostaną o kompleksową usługę serwisową.

Wsparcie uzyskane na realizację projektu przyczyni się do zwiększenia tempa rozwoju przedsiębiorstwa poprzez jego rozbudowę, zasadnicze zmiany procesu produkcyjnego, oraz dywersyfikację produkcji.