Dotacje

Komercjalizacja wyników badań

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu pt.: „Komercjalizacja wyników badań” wspartego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, 3 Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – Typ Projektu A , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji nowo zaprojektowanych produktów poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury produkcyjno-testującej.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań zaimplementowanych w nowych produktach. Pozyskane środki produkcji zapewnią najwyższą jakość naszych produktów i w jeszcze większym stopniu przyczynią się do spełnienia oczekiwań naszych Klientów.