System Monitorowania RUBIC UNA

Cechy charakterystyczne

Właściwości

System RUBIC UNA jest to najnowsza i najbardziej zaawansowana wersja systemu monitorowania niezależnych opraw oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Dedykowany jest do obiektów średniej lub dużej wielkości. Każda centrala posiada możliwość kontroli do 4000 opraw przy użyciu modułów podrzędnych MPU250 Power. Moduły podrzędne komunikują się z centralką RUBIC UNA poprzez sieć LAN. 

RUBIC UNA posiada panel dotykowy oraz graficzne, intuicyjne menu, co sprawia, że w łatwy i prosty sposób można skonfigurować system bez użycia dodatkowego oprogramowania. 
Każdy moduł adresowy RS posiada własny, indywidualny numer/adres. Adresy nadawane są na etapie produkcji, a zatem niewymagane jest, podczas instalacji oraz prac konserwacyjnych, dodatkowe urządzenie w postaci programatora adresu.

Zgodnie z założeniami norm, które narzucają między innymi obowiązek wykonywania testów okresowych zarówno krótkich testów sprawności, jak i długich  testów baterii oraz prowadzenie dziennika zdarzeń, zdarzenia te rejestrowane są w „nieulotnej” pamięci centralki nawet w przypadku wyłączenia i rozładowania akumulatora zapisane zdarzenia nie ulegną skasowaniu. W każdej chwili dziennik zdarzeń można zapisać na zewnętrznej karcie pamięci SD dostarczonej razem z centralką lub pobrać zdalnie poprzez zaimplementowane protokoły komunikacyjne. 

W zależności od konfiguracji projektu, system może zawierać: 

• centralkę RUBIC UNA
• moduł podrzędny MPU250-Power 
• zasilacz bezprzerwowy ZMPU
• oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
• oprawy dynamiczne do oświetlenia awaryjnego 
• moduł wejść bezpotencjałowych MWB
• switch 5 lub 8 portowy NS-205/NS-208
• wzmacniacz sygnału RS485
• aplikację serwisową SmartVISIO

 

 

 

Topologia Systemu

Wymiary

Elementy Systemu

Centrala RUBIC UNA

Głównym elementem składowym systemu jest centrala RUBIC UNA, przystosowana do montażu na powierzchnie płaskie niepalne (ściana). Miejsca montażowe oraz przejścia przewodów zasłonięte są elementami obudowy, które należy zdemontować na czas instalacji.  Centrala wyposażona jest w 7” wyświetlacz dotykowy. Wszelkie niezbędne informacje o stanie systemu wyświetlane są na ekranie głównym. Z poziomu ekranu głównego dysponujemy możliwością pełnej konfiguracji systemu. Każda centrala wyposażona jest w wewnętrzny akumulator podtrzymujący funkcjonalność pracy przez okres co najmniej 3 godziny, na wypadek zaniku zasilania podstawowego. 
Centrala współpracuje z modułami zewnętrznymi oraz oprawami wyposażonymi w moduły adresowe. Adresy nadawane są na etapie produkcji, a zatem niewymagane jest, podczas instalacji oraz prac konserwacyjnych, dodatkowe urządzenie w postaci programatora adresu.
 

Dane techniczne  
Napięcie zasilające 230V AC 50/60Hz
Bezpiecznik TR5 T2,5A250V na wejściu 230VAC
TR5 T2,5A250V na złączu baterii
Pobór prądu ~ 250 mA
Napięcie wyjściowe 12VDC ± 25%
Zakres temperatur 0 oC do +40 °C
Klasa ochronności I
Stopień ochrony IP 30
Wilgotność 20-90% bez kondensacji pary wodnej
Waga (z baterią) 1,1 kg
Wymiary (DxSxW) 300 x 200 x 41 mm
Bateria wewnętrzna 12,8V DC 1,5 Ah LiFePO4
Ilość wewnętrznych modułów podrzędnych 3
Maksymalna ilość zewnętrznych modułów podrzędnych 13
Ilość kanałów z modułu podrzędnego 2
Maksymalna ilość opraw podłączonych bezpośrednio do centralki 750
Wyświetlacz Dotykowy, o przekątnej 7 cala
Montaż Na ścianie

 
Moduł MPU250-Power

Moduł podrzędny MPU250-Power służy do rozszerzenia systemu o kolejne 250 opraw. Można zainstalować dodatkowe 13 szt. modułów zewnętrznych. Urządzenie przystosowane jest do montażu na szynie TH30 (DIN). Zasilane jest napięciem sieciowym 230 V AC, dodatkowo posiada wbudowany akumulator umożliwiający ciągłą pracę po zaniku zasilania. Urządzenie komunikuje się z centralą RUBIC UNA za pomocą wewnętrznego protokołu komunikacyjnego przy użyciu sieci LAN i złącza RJ45 umiejscowionego w dolnej części obudowy. Komunikacja z oprawami realizowana jest przez komunikację RS485, okablowanie można podłączyć do dwóch równoległych kanałów.
 

Dane techniczne  
Napięcie zasilające 12V DC
Bezpiecznik TR5 T2,5A250V na wejściu 230VAC
TR5 T2,5A250V na złączu baterii
Pobór prądu ~ 100 mA
Montaż szyna DIN
Zakres temperatur 0 oC do +40 oC
Wilgotność 20-90% bez kondensacji pary wodnej
Klasa ochronności II
Stopień ochrony IP 21
Wymiary (DxSxW) 210 x 90 x 58 mm
Adres IP (domyślny) 192.168.137.5
Ilość zajmowanych miejsc 12 miejsc (12x 17,5mm)
Moduł MWB

System RUBIC UNA ma możliwość sterowania oprawami oświetlenia ewakuacyjnego dynamicznego. Dzięki zastosowaniu modułu wejść bezpotencjałowych MWB zbierane są sygnały z systemów PPOZ, a następnie aktywowany scenariusz dynamiczny. Moduł MWB należy zainstalować na linii komunikacyjnej w identyczny sposób jak oprawy. MWB może uruchomić  do 12 -tu scenariuszy dla opraw dynamicznych podłączonych w obrębie tego samego modułu podrzędnego. Istnieje możliwość instalacji większej ilości modułów w obrębie systemu. Moduł należy zasilić z zewnętrznego źródła, jakim może być zasilacz bezprzerwowy ZMPU.
 

Dane techniczne  
Napięcie zasilające 12 VDC
Pobór prądu 100 mA
Klasa ochronności III
Stopień ochrony IP20
Temperatura pracy 0 oC do +40 oC
Montaż Szyna DIN
Wymiar 105x90x58 [mm]
Ilość wejść bezpotencjałowych 12
Zasilacz ZMPU

Zasilacz bezprzerwowy ZMPU zaprojektowany został do współpracy z akcesoriami stosowanymi w systemie RUBIC UNA. Zapewnia podtrzymanie pracy modułów na czas pracy w trybie awaryjnym. Wykorzystanie zasilacza bezprzerwowego do zasilania SWITCH’a zabezpiecza przysyłanie informacji pomiędzy modułem podrzędnym a centralą RUBIC UNA mimo braku zasilania podstawowego. Urządzenie posiada diodę sygnalizującą stan jego pracy. Dzięki takiej funkcji łatwo można uzyskać m.in. informację czy wewnętrzna bateria jest sprawna i naładowana, nie ma przeciążenia na wyjściu zasilacza, zasilacz pracuje z zasilania bateryjnego.
 

Dane techniczne  
Napięcie zasilające 230V AC 50/60Hz
Bezpiecznik TR5 T2,5A250V na wejściu 230VAC
TR5 T2,5A250V na złączu baterii
Pobór prądu 100 mA
Napięcie wyjściowe 12VDC ± 10%
Zakres temperatur 0 oC do +40 oC
Klasa ochronności II
Stopień ochrony IP 20
Wilgotność 20-90% bez kondensacji pary wodnej
Wymiary (DxSxW) 105x90x58 mm
Bateria wewnętrzna 12,8VDC 1Ah LiFePO4
Montaż szyna DIN
Ilość zajmowanych miejsc 6 miejsc (6x 17,5mm)
Switch RU

Każdy moduł podrzędny komunikuje się z centralą poprzez sieć Ethernet. Maksymalna długość przewodu LAN to 100 m. Jeśli odległości są większe wówczas wymagane jest zastosowanie przełącznika sieciowego zwiększającego odległość o kolejne 100 m. SWITCH RU powinien mieć zapewnione ciągłe zasilanie nawet w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Brak zasilania gwarantowanego eliminuje komunikację pomiędzy modułem podrzędnym MPU250-Power a centralą RUBIC UNA. Urządzenie występuje w dwóch odmianach, 5- i 8-kanałowy. Przeznaczone są do montażu na szynie DIN. Urządzenia rozdzielające z powodzeniem można zasilić wykorzystując zasilacz bezprzerwowy ZMPU. 
 

Dane techniczne  
Napięcie zasilające +10 ~ +30 VDC
Pobór prądu 100 mA
Zabezpieczenie Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Temperatura pracy 0 oC do +40 oC
Montaż szyna DIN
Wymiar 33mm x 78mm x 107mm

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa - MPU250

pdf 0.21 MB

Świadectwo Dopuszczenia

pdf 0.43 MB

Krajowy Certyfikat SWU

PDF 0.51 MB

Krajowa Deklaracja

pdf 0.21 MB

Deklaracja Zgodności

pdf 0.4 MB