System sygnalizacji pożarowej FAS

System  FAS jest bardzo ważną instalacją. Pozwala szybko wykryć powstający pożar, we wczesnym etapie jego rozwoju, co umożliwia błyskawiczną lokalizację zagrożenia. Jak najszybsze wykrycie ognia oraz dymu umożliwia bezpieczną ewakuację ludzi z danego budynku, a także szybkie podjęcie akcji gaśniczej. System FAS powinien działać niezależnie od innych instalacji, po to, aby w żaden sposób nie wpływały one na jego  działanie. W innym wypadku sygnalizacja PPOŻ może nie być wystarczająco skuteczna w razie wystąpienia pożaru.


Do podstawowych elementów takich instalacji jak sygnalizacja przeciwpożarowa należy centrala sygnalizacji pożarowej. Ma ona bardzo istotne zadania – analizuje sygnały, które przychodzą z różnych elementów systemu, „zapamiętuje” zdarzenia, które nastąpiły oraz powiadamia o stanach alarmowych. Do centrali są podłączone różne urządzenia detekcyjne, sygnalizujące czy wykonawcze (sygnalizator akustyczno optyczny, sygnalizator akustyczny i inne elementy systemu sygnalizacji pożaru). Bardzo ważną rolę odgrywają czujki. Dzięki nim można szybko i sprawnie wykryć pożar poprzez detekcję dymu lub wzrostu temperatury. Z tego powodu system sygnalizacja FAS stanowi tak skuteczną ochronę. 
Adresowalny Sygnalizator Głosowy zewnętrznie zasilany LVP

Adresowalny Sygnalizator Głosowy zewnętrznie zasilany LVP

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Adresowalny Sygnalizator Głosowy zewnętrznie zasilany LVP-D

Adresowalny Sygnalizator Głosowy zewnętrznie zasilany LVP-D

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Sygnalizator Akustyczny SA-P8

Sygnalizator Akustyczny SA-P8

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Sygnalizator Akustyczno-Optyczny SAO-P8

Sygnalizator Akustyczno-Optyczny SAO-P8

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Sygnalizator Głosowy SG-Pgw3

Sygnalizator Głosowy SG-Pgw3

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Sygnalizator Akustyczno-Optyczny SAOZ-PK2

Sygnalizator Akustyczno-Optyczny SAOZ-PK2

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Wskaźnik Zadziałania WZ 4

Wskaźnik Zadziałania WZ 4

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego

Akcesoria FAS

Akcesoria FAS

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego