Jednostki sterujące

Podstawowym elementem systemu rozprzestrzeniania dymu i ciepła są centrale oddymiania. Mają za zadanie zbieranie informacji z interfejsów peryferyjnych zainstalowanych w obiekcie interpretację tych sygnałów a następnie realizowanie skonfigurowanego scenariusza zawartego w centralach. Jednostki sterujące występują w różnych odmianach mocowych, instalowanych w zależności od potrzeb obiektowych.  

There are no products for this category

By using our website, you consent to our use of cookies. Thanks to them, we can customize the site to your needs.