Przyciski przewietrzania

Jeżeli zachodzi potrzeba przewietrzenia klatki schodowej, użytkownik poprzez manualną aktywację omawianego przycisku może uchylić klapy dymowe. Za pomocą konfiguracji centrali możliwe jest zaprogramowanie kąta otwarcia, czasu, oraz pory dnia, w której klapa dymowa ma być otwarta.

There are no products for this category

By using our website, you consent to our use of cookies. Thanks to them, we can customize the site to your needs.