Moduły pogodowe

Moduł pogodowy jest elementem zewnętrznym centrali. Służy do blokowania funkcji przewietrzania w przypadku wykrycia zbyt silnego wiatru lub pojawienia się opadu atmosferycznego. Urządzenie zamknie również wcześniej otwarte klapy w przypadku wykrycia ww. zjawisk.

There are no products for this category

By using our website, you consent to our use of cookies. Thanks to them, we can customize the site to your needs.