Przyciski oddymiania

Podstawową funkcją ręcznych przycisków oddymiania VRPO i VRPO-B jest przekazywanie informacji o zadymieniu do centrali. Osoba, która zauważyła pożar, manualnie aktywuje urządzenie. Ręczne przyciski oddymiania mogą pracować wyłącznie na liniach dozorowych, kontrolowanych przez centralę oddymiania SVS.

There are no products for this category

By using our website, you consent to our use of cookies. Thanks to them, we can customize the site to your needs.